Local

22 de locuri de parcare, scoase la licitație de Primăria Municipiului Iași! În ce zone vor fi acestea și care sunt persoanele eligibile

Publicat: 06 aug. 2022
locuri de parcare
În data de 18 august 2022, Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iași va organiza 3 licitații publice cu strigare în ceea ce privește închirierea de locuri de parcare

În data de 18 august 2022, Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iași va organiza 3 licitații publice cu strigare în ceea ce privește închirierea de locuri de parcare. Aceasta va avea loc în sediul instituției amplasat pe șoseaua Națională, nr. 43, etajul 6. Locurile de parcare sunt regăsite în parcările de reședință din străzile Măgurei, Costache Negri și stradela Grădinari

Printre documentele pe care trebuie să le conțină dosarul se numără cererea de înscriere la licitație, actul de proprietate sau de chirie al apartamentului sau al spațiului, certificatul de înmatriculare al autoturismului, certificatul de atestare fiscală și dovada plății taxelor pentru participarea la licitație.

22 de locuri de parcare, scoase la licitație

Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iași va organiza, în data de 18 august 2022, 3 licitații în vederea închirierii unui total de 22 de locuri de parcare. Evenimentul va avea loc în sediul instituției din șoseaua Națională, nr. 43, etajul 6.

Licitațiile vor începe odată cu ora 10:00, unde vor fi propuse spre licitare 2 locuri de parcare, cu numerele 1 și 16, amplasate în parcarea de reședință din strada Costache Negri, nr. 35. Persoanele care pot participa la eveniment sunt locatarii din blocurile A1, P1 și H3.

Următoarea procedură va fi desfășurată de la ora 11:00 și are în vedere închirierea a 2 locuri de parcare, cu numerele 5 și 23, regăsite în parcarea de reședință din strada Măgurei, nr. 5, iar cei care pot lua parte la licitație sunt locatarii din blocurile 620, 621, 622 și 623.

Ultima licitație a zilei va avea loc începând cu ora 12:00 și va avea cel mai mare număr de locuri de parcare dintre cele 3, un total de 18 locuri, cu numerele 4–11, 28–36 și 38, situate în parcarea de reședință din stradela Grădinari, nr. 15. Drept de licitație au locatarii din blocurile B1 și B6.

Doritorii au ca dată-limită de depunere a dosarului ziua de marți, 16 august 2022, până la ora 13:00.

Documentele necesare înscrierii la licitație

Documentele necesare înscrierii la licitație trebuie depuse în format electronic (scanat) la adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, adresă al cărei scop exclusiv este de primire a documentelor pentru licitații. Adresa este [email protected] Ieșenii care au drept de licitație și care-și doresc acest lucru pot depune dosarul de înscriere la procedură până joi, 16 august 2022, ora 13:00.

Acesta trebuie să conțină mai multe documente, printre care cererea de înscriere la licitație, al cărei formular se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Iași. Totodată, este necesară atașarea unui act care să facă dovada locuirii într-unul dintre imobilele ai căror locatari au drept de licitație. Mai mult, este necesar actul de proprietate sau de chirie al apartamentului sau al spațiului locuit, precum și certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului. Mai sunt necesare certificatul de atestare fiscală și dovada plății taxelor de participare la licitație.

Tot în legătură cu cele 22 de locuri de parcare scoase la licitație, persoanele care au dreptul de a solicita locuri de parcare gratuite vor depune o cerere tip, alături de documentele mai sus menționate, iar contractul de comodat autentificat care dovedește folosirea autovehiculului va fi trimis alături de o declarație notarială din care să rezulte că autoturismul respectiv este utilizat în folosul unei persoane cu handicap.
Comentarii
Adauga un comentariu