Eveniment-Social

772 de profesori ieșeni s-au înscris pentru a deveni membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Publicat: 01 oct. 2020
Cadru didactic

Pe 17 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării a lansat, apelul de selecție destinat cadrelor didactice care doresc să facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale.

Prima etapă a procesului de selecție

Prima etapă a procesului de selecție, desfășurată în perioada 21 – 30 septembrie 2020, a fost alocată înscrierii și încărcării dosarelor de înscriere pe platforma informatică dedicată.

În această etapă, încheiată ieri, în județul Iași s-au înscris 772 de profesori pentru 28 de discipline. Cele mai multe solicitări s-au înregistrat la limba română (143) și la matematică (142), discipline care au un număr mare de elevi care susțin an de an examene naționale. Sunt însă cereri numeroase și pentru discipline tehnice (66), geografie (43), limbă engleză (38), istorie (35), biologie (32), psihopedagogie specială (29), limbă franceză (27), fizică (24), chimie, discipline socio-umane, educație plastică, educație muzicală, religie, dar și pentru învățământul primar (33) și preșcolar (19).

De menționat sunt și înscrierile pentru logopedie (4), pedagogie(1) sau teatru (1).

Rolul major al constituirii CPEECN este dat de atribuția principală a acestuia: evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale – evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice (titularizare). Pentru învățământul ieșean, constituirea CPEECN este cu atât mai importantă, cu cât județul are un număr mare de elevi care susțin Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat și a fost constant Centru de Evaluare pentru Concursul Național de Ocupare a Posturilor Didactice( Titularizare) și Centru de Evaluare pentru Definitivarea în Învățământ

Condițiile necesare obținerii calității de membru al CPEECN

Conform metodologiei aprobate, pentru a obține calitatea de membri ai CPEECN, cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;

b) au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate;

c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Calendarul de selecție va continua cu etapa de verificare a dosarelor de înscriere (1 – 15 octombrie), urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

Cadrele didactice selectate vor dobândi calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), în parteneriat cu toate casele corpului didactic.

Adauga un comentariu