Actualitate

A inceput febra atestarilor pentru functionarii publici

Publicat: 03 aug. 2000

Dupa ce au depus juramantul de credinta in fata conducatorului autoritatii judetene, functionarii publici ai Consiliului Judetean urmeaza a fi supusi unui examen de atestare pentru functiile publice. Organigrama institutiei judetene cuprinde 22 de functii publice de conducere si 85 de executie. Personalul din aparatul de lucru al autoritatilor si institutiilor publice, care efectueaza activitati de secretariat – administrative, protocol, gospodarie, intretinere – reparatii si deservire nu are calitatea de functionar public. Consiliul Judetean are in structura sa 107 functionari publici si 32 de angajati cu contract individual de munca. Pentru atestarea pe post a functionarilor publici, care detin o functie de conducere, s-au format 13 comisii de examinare. Verificarea propriu-zisa pe post se va efectua, in cazul Consiliului Judetean, pana in luna septembrie. Nota minima care trebuie obtinuta pentru ocuparea postului de conducere este 7. Examenul va cuprinde o lucrare scrisa si un interviu. Temele scrise sunt stabilite de membrii comisiei.

Cine poate fi functionar public?

Conform prevederilor in vigoare, poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste anumite conditii: are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania; cunoaste limba romana; are varsta de 18 ani impliniti; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical; indeplineste conditiile de studii prevazute de lege; nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni; a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia celei de cadru didactic; functionarii publici nu pot detine functii in regiile autonome, societatile comerciale sau in alte unitati cu scop lucrativ; nu pot exercita, la societati comerciale cu capital privat, activitati cu scop lucrativ care au legatura cu atributiile ce le revin conform fisei postului.
Marcela DONCIUloading...

Adauga un comentariu