Economic Local

A scăzut poluarea din Iași în luna aprilie 2021. Specialiștii de mediu susțin că trebuie aplicate o serie de măsuri pentru ca nivelul poluării să fie scăzut în continuare

Publicat: 26 mai 2021
A scăzut poluarea din Iași în luna aprilie 2021. Specialiștii de mediu susțin că trebuie aplicate o serie de măsuri pentru ca nivelul poluării să fie scăzut în continuare
Specialiștii de mediu din Iași susțin că în luna aprilie 2021 a scăzut numărul depășirilor la indicatorul PM10, care arată calitatea aerului. Astfel, tendința de scădere a poluării din Iași din anul 2020 se menține în continuare, în luna precedentă fiind înregistrate doar 6 depășiri ale PM10

A scăzut numărul depășirilor la indicatorul PM10 în luna aprilie 2021, Iașul fiind mai puțin poluat. Datele APM înregistrate în cele 6 stații de monitorizare a calității aerului arată că au fost doar 6 depășiri, un număr la fel de mic cu cel din luna aprilie 2020. Specialiștii de mediu din Iași susțin aplicarea unor măsuri pentru reducerea poluării

Datele Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Iași arată că, în luna aprilie 2021, a scăzut poluarea din județ, fiind înregistrate doar 6 depășiri ale indicatorului de calitate a aerului PM10. Depășirile au fost înregistrate în perioada 11-14 aprilie 2021 (pe fondul unui fenomen de inversiune termică) în trei din cele cinci stații automate în care se măsoară PM10 prin metoda gravimetrică respectiv: două depășiri în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, o depășire în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir și trei depășiri în stația IS-6 Bosia-Ungheni.

Valorile reduse ale PM10 de la începutul lunii (3-10 aprilie 2021), dar și din a doua jumătate a lunii au fost asociate unui interval semnificativ cu precipitații atmosferice ce au avut un evident rol depoluator. Sursele de poluare au fost: arderea combustibililor pentru încălzirea rezidențială, traficul auto, șantierele de construcții, salubrizarea, incendierea deșeurilor și a resturilor vegetale. Valorile PM 2,5, alt indicator al calității aerului, s-au corelat direct cu cele pentru PM10, sursele fiind aceleași. Valoarea maximă înregistrată a fost de 40,78 µg/m3 (n.r.- micrograme/metru cub) și s-a înregistratat în data de 12 aprilie 2021. Pentru PM 2,5, cadrul legal prevede valoare limită anuală de 20 µg/m3.

Specialiștii de mediu din Iași susțin că și în luna aprilie 2021 s-a menținut nivelul scăzut al poluării

Comparativ cu aprilie 2020, o lună extrem de secetoasă și în care mobilitatea a fost foarte redusă ca urmare a restricțiilor impuse de starea de urgență/alertă, în aprilie 2021, la stațiile IS-1-Podu de Piatră și IS-2-Decebal Cantemir, din municipiul Iași, numărul depășilor la PM10 este mai mic. Valorile medii lunare înregistrate au valori similare în stația IS-1 și valori ușor mai scăzute în stația IS-2, dar în ambele, situația este mai bună decât în 2019. Specialiștii de mediu susțin că acest lucru subliniază influența majoră a factorilor meteo asupra stării de calitate a aerului și necesitatea menținerii unui nivel scăzut de emisii de poluanți în atmosferă.

„De aceea, pentru a evita noi depășiri ale valorii limită zilnice la indicatorul PM10 și pentru a asigura o calitate corespunzătoare a aerului în scopul protejării sănătății populației, considerăm că este extrem de importantă menținerea unui nivel cât mai redus a emisiilor de PM10 din activitățile generatoare: trafic, salubrizare stradală, reparare/modernizare infrastructura rutieră, producere a energiei electrice/termice, șantiere”, susține Galea Temneanu, director al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Iași.

Traficul este principala sursă de poluare din Iași, mai ales în stația de monitorizare a calității aerului amplasată în Podu de Piatră.

În stația din Podu de Piatră s-au înregistrat cele mai multe episoade de poluare din cauza traficului

De la începutul anului și până în prezent, cele mai multe depășiri ale valorii limită zilnice pentru indicatorul PM10 sunt în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, respectiv 20 de depășiri, fiind stația cu cele mai multe depășiri și în anul 2020. Alte depășiri au fost înregistrate în stația de fond urban IS-2 din Aleea Decebal, cu 17 depășiri. Numărul maxim de depășiri ale valorii limită zilnice permise pe an, pentru PM10, conform prevederilor legale, este de 35 pentru fiecare stație. Directorul instituției susține că implementarea măsurilor din Planul de Calitate a Aerului sunt obligatorii pentru ca poluarea să fie redusă în județul Iași în continuare.

„Realizarea la termen și cu rezultatele așteptate a măsurilor cuprinse în Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași pentru PM10 și în Planul de Menținere a Calității Aerului în județ, trebuie să constituie o prioritate pentru cei responsabili. De asemenea, și cetățenii pot contribui la reducerea emisiilor de PM10 printr-o serie de acțiuni: renunțarea la practica incendierii deșeurilor de orice fel și a vegetației ierboase, plantarea spațiilor verzi din jurul blocului și nu transformarea lor în locuri de parcare, întreținerea corepunzătoare a autoturismelor sau adoptarea unui comportament eco în trafic”, mai spune directorul APM Iași.
Adauga un comentariu