Economic Local

A scăzut rata șomajului în județul Iași

Publicat: 07 dec. 2019

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), rata șomajului înregistrată în luna octombrie era de 2,89 la sută. La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele AJOFM Iași erau înregistrați 8.553 șomeri (din care 3.934 femei), rata șomajului fiind de 2,89 la sută, în scădere față de luna precedentă. Din totalul de 8.553 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 991 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 7.562 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.171 șomeri provin din mediul rural și 1.382 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Iași (31,60 la sută), urmat de cei care au absolvit școala profesională sau arte și meserii (26,38 la sută), și cei cu studii primare și fără studii (25,28 la sută). Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 12,64 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,1 la sută. În cursul lunii octombrie s-au încheiat 952 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistență personalizată de către funcționarii AJOFM Iași. Cei interesați mai pot obține infomații detaliate despre structura șomajului la nivelul județului Iași de pe pagina de internet a AJOFM Iași sau la adresa www.anofm.roloading...

Adauga un comentariu