Eveniment-Social

Absolvenții ieșeni de clasa a XII-a și a XIII-a se pot înscrie la Bacalaureat până vineri, pe 27 mai

Publicat: 24 mai 2022
o imagine cu o diploma de bac
Absolvenții de clasa a XII-a și a XIII-a se pot înscrie, în perioada 23-27 mai, pentru susținerea examenului de Bacalaureat

Absolvenții de clasa a XII-a și a XIII-a se pot înscrie, până pe 27 mai, pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Ieșenii care au absolvit clasa a XII-a  sau clasa a XIII-a în anul 2022 vor trebui să se prezinte la secretariatul unității școlare la care au terminat studiile cu 2 poze și copii după actele de identitate. Cererea tip de înscriere la Bacalaureat va fi completată la secretariatul unității de învățământ.

Ieșenii care doresc să se înscrie au nevoie de următoarele acte: 2 poze format ¾, copie certificat de naștere și carte de identitate, foaie matricolă, cerere tip de înscriere, care se completează la secretariatul unității școlare absolvite, adeverință recunoaștere probe, pentru candidații din seriile anterioare, și cerere către inspectoratul școlar general, pentru candidații din alte județe, care se completează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean.

Cum trebuie să procedeze elevii ieșeni pentru a se înscrie la Bacalaureat în anul 2022

Potrivit procedurii care a fost valabilă și în anii anteriori, toți candidații trebuie să completeze partea I a cererii de înscriere. Mai apoi, candidații care solicită recunoașterea sau echivalarea unor probe susținute în anii anteriori vor completa și partea a doua din cererea de înscriere. Elevii care au obținut premii la concursuri sau olimpiade internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației, pe durata claselor a XI-a sau a XII-a, la o disciplină de pe lista disciplinelor de Bacalaureat, care solicită echivalarea probei scrise, vor completa partea I și partea a III-a din fișa de înscriere. Elevii care au fost premiați la concursuri și olimpiade naționale, recunoscute de către Ministerul Educației, pot solicita echivalarea probei scrise de la Bacalaureat, iar ei vor primi nota 10, pentru respectiva probă.

Totodată, elevii care au primit certificarea recunoașterii internaționale a competențelor lingvistice și/sau certificare cu recunoaștere europeană a competențelor digitale, care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C sau D, trebuie să completeze cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare.

În cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, elevii vor trebui să furnizeze următoarele date: nume, prenume, liceul absolvit, forma de învățământ, filiera, profilul, specializarea/calificarea și CNP-ul. Mai apoi, elevii vor completa sesiunea pentru care doresc echivalarea probei de la Bacalaureat, materia pentru care fac această solicitare, examenul la care au luat parte și punctajul obținut.

Calendarul  al examenului de Bacalaureat 2022

Candidații se vor putea înscrie pentru susținerea Bacalaureatului în perioada 23-27 mai 2022. Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a vor încheia cursurile pe 27 mai 2022, urmând ca în intervalul 6-8 iunie elevii vor susține evaluarea competențelor lingvistice la limba română – proba A, urmând ca între 8-9 iunie să aibă loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă – proba B. În data de 9 și 10 iunie are loc evaluarea competențelor digitale-proba D.

În intervalul 13-15 iunie, are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C. Pe 20 iunie, elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, pe 21 iunie urmând să susțină proba obligatorie a profilului, pe 22 are loc proba la alegere a profilului și specializării, urmând ca ultima probă, la limba și literatura maternă, să fie susținută pe 23 iunie 2022.

Rezultatele la probele scrise vor fi afișate pe 27 iunie, până în ora 12.00, urmând ca eventualele contestații să fie depuse în intervalul orar 12.00-18.00. Între 28-30 iunie vor fi soluționate contestațiile, iar pe 1 iulie 2022 vor fi afișate rezultatele finale.

Elevii ieșeni mai au la dispoziție încă 4 zile pentru a se înscrie la examenul național de Bacalaureat.
Adauga un comentariu