Stiri si curiozitati

Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre. Când și cum se citește

Publicat: 21 iun. 2022
Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos linistitorul sufletelor noastre
Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre are o putere vindecătoare deosebită și se citește cât mai des cu putință pentru a scăpa de gândurile rele și de suferințe.

Atunci când suntem copleșiți de suferințe și deznădejde putem citi Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre. Acesta are o putere vindecătoare deosebită și este de mare ajutor în cele mai grele momente. Iată când și cum se citește.

Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre

La vreme de necaz și grea încercare trupească sau sufletească putem rosti câteva rugăciuni de liniștire. Este binecunoscut faptul că rugăciunile sunt o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea și îl ajută pe credincios să treacă mai ușor peste probleme. Pe lângă rugăciunile vindecătoare și făcătoare de minuni, putem citi atunci când avem sufletul împovărat de disperare și suferință câteva acatiste.

De mare folos atunci când suntem deznădăjduiți și ne confruntăm cu probleme atât acasă, cât și la muncă, este Acatistul Maicii Domnului Bucurie Neașteptată. Acesta este făcător de minuni și se citește cât mai des cu putință.

Pentru a avea parte de liniște sufletească și de ajutor divin putem citi la vreme de necaz Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre.

,,Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul Legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate și din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvia cea rea, pe cei care-Ți cântăm: Aliluia!

Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia!

Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea, s-a preaînălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi: Aliluia!”

Atunci când suntem copleșiți de boli trupești sau sufletești putem citi și Acatistul Sf. Teodora de la Sihla pentu iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor.

Ce rugăciune să rostești pentru luminarea minții și a sufletului

Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre se citește cât mai des cu putință pentru a scăpa de gândurile rele și de disperare. Atunci când suntem copleșiți de probleme și cuprinși de deznădejde, este bine să rostim câteva rugăciuni puternice pentru liniștirea minții și a sufletului.

,,Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta.

S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta.”

Acatistul Domnului Nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre are o putere vindecătoare deosebită și se citește cât mai des cu putință pentru a scăpa de gândurile rele și de suferințe. Acesta acatist este făcător de minuni pentru cel care îl rostește cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu