Stiri si curiozitati

Acatistul Schimbării la Față a Domnului. Când și cum se citește pentru iertarea păcatelor

Publicat: 16 mai 2022
Acatistul Schimbarii la Fata
Acatistul Schimbării la Față a Domnului se citește în momentele de grea încercare, atunci când suntem copleșiți de probleme și împovărați de gânduri rele.

La vreme de necaz și suferință este bine să citim Acatistul Schimbării la Față a Domnului. Acesta este făcător de minuni pentru cel care îl rostește cu multă smerenie și credință în cele mai grele momente. Mai mult, acest acatist se poate citi și atunci când ne simțim împovărați de probleme și de gânduri rele. Iată când și cum se citește pentru iertarea păcatelor.

Acatistul Schimbării la Față a Domnului pentru liniște sufletească și îndepărtarea relelor

Atunci când ne confruntăm cu probleme și suferințe trupești sau sufletești, rostirea unei rugăciuni este de grabnic ajutor. Aceasta este o hrană spirituală pentru credincios și îl ajută pe cel greu încercat să treacă mai ușor peste necazuri. Schimbarea la Față a Domnului se sărbătorește în fiecare an pe 6 august, zi care amintește de minunea săvârșită pe muntele Tabor, unde Mântuitorul își descoperă dumnezeirea după ce și-a luat chip de om.

Acatistul Schimbării la Față a Domnului se citește la vreme de necaz și întristare pentru îndepărtarea relelor și binecuvântarea divină.

,,Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Străluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

Îngerilor necunoscută şi oamenilor nepătrunsă a fost Dumnezeirea Ta, Dătătorule de Lumină, Hristoase, când, cu fulgerele şi razele Luminii Tale neînserate, Te-ai arătat pe muntele Taborului ucenicilor Tăi, care s-au înspăimântat, văzând norul strălucind luminos şi glasul Tatălui auzind, au înţeles taina Întrupării Tale şi au cântat aşa:

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel fără de moarte, luminează-ne pe noi cu lumina Feţei Tale;

Iisuse, Dumnezeul cel Bun şi Puternic, trezeşte-ne pe noi, cei ce dormim în adâncul întunericului şi în somnul păcatului;

Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea nepătrunsă, scoate-ne şi pe noi din locul întunericului.”

Pe lângă acest acatist făcător de minuni, putem rosti în cele mai grele momente și o rugăciune pentru ajutor imediat. De asemenea, nu trebuie să uităm să mulțumim divinității pentru darurile și binefacerile primite în fiecare zi. De aceea, este bine să spunem zilnic cea mai puternică rugăciune de mulțumire pentru vindecare.

Ce rugăciuni să rostești pentru pocăință și iertarea păcatelor

Acatistul Schimbării la Față a Domnului se citește cât mai des cu putință atunci când trecem prin suferințe trupești sau neliniști sufletești. Acesta este de grabnic ajutor în momentele de grea încercare, având o putere vindecătoare deosebită. Mai mult, pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea gândurilor negre, putem rosti o rugăciune taumaturgică și făcătoare de minuni către Iisus Hristos.

,,Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă, şi eşti Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasului Său! La plinirea vremii ai venit, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob luând, Te-ai smerit pe sine, ascultător fiind chiar până la moarte. Totuşi, înainte de Cruce şi de pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai Schimbat la Faţă, întru slava Ta dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit şi dat morţii să priceapă că pătimirea este de bunăvoie şi dumnezeiască.

Învredniceşte-ne şi pe noi, pe toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel sfânt, în sălaşul sfintei Slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu sfinţii, Faţă către faţă, să vedem slava Ta, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

De asemenea, pentru alinarea bolilor trupești sau sufletești putem citi cât mai des cu putință Acatistul Sf. Gherasim. La vreme de suferință și deznădejde, rostirea unei rugăciuni este de grabnic ajutor.

Acatistul Schimbării la Față a Domnului se citește în momentele de grea încercare, atunci când suntem copleșiți de probleme și împovărați de gânduri rele. Acesta are o putere taumaturgică deosebită pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.


Schimbarea la Față, 2022: Ce înseamnă și de ce o sărbătorim
Adauga un comentariu