Stiri si curiozitati

Acatistul Sf Ioan Gură de Aur. Când și cum se rostește pentru a scăpa de necazuri

Publicat: 24 ian. 2022
acatistul Sf. Ioan Gura de Aur
Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur este de grabnic ajutor pentru cei necăjiți și îndurerați.

Atunci când trecem prin momente grele și suntem copleșiți de necazuri este bine să citim acatistul Sf Ioan Gură de Aur. Rugăciunile puternice către acest sfânt sunt tămăduitoare și ne feresc de rele. Preoții ne îndeamnă să citim zilnic acest acatist pentru a avea parte de binecuvântarea și protecția divină. Iată când și cum se rostește pentru a scăpa de necazuri.

Acatistul Sf Ioan Gură de Aur pentru cei necăjiți și îndurerați

De fiecare dată când ne confruntăm cu probleme sau trecem printr-o suferință trupească sau sufletească, este bine să citim acatistul Sf Ioan Gură de Aur. Acesta este de grabnic ajutor și ne scapă de rele. 

Acatistul Sf Ioan Gură de Aur se rostește în liniște și cu gândurile curate. De asemenea, pentru a trece mai ușor peste bolile trupești sau sufletești, preoții ne sfătuiesc să citim și rugăciunea Sf. Haralambie. 

În momentele de deznădejde și disperare, putem rosti cei mai puternici psalmi de încurajare, dar și rugăciunea celor 7 arhangheli pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Pentru a scăpa de necazuri și de grijile zilnice, este bine să citim zilnic acatistul Sf Ioan Gură de Aur.

,,Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câștigat. Înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Pe luminătorul a toată lumea, pe stâlpul și întărirea Bisericii, pe povățuitorul pocăinței și tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul și binefăcătorul celor necăjiți, pe Sfântul Ioan, trâmbița cea frumos glăsuitoare și gura cea de miere izvorâtoare, pe învățătorul nostru cel cu mintea și cuvintele de aur, veniți, binecredincioșilor, să-l lăudăm. Să aprindem făcliile dragostei celei luminătoare, aducându-i această cântare: Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea!”

Când se rostește cel mai puternic acatist pentru îndepărtarea necazurilor

Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur se poate citi zilnic de către cel încercat de probleme și copleșit de griji. Aceste rugi vindecătoare sunt puternice și îl ajută pe credincios să treacă mai ușor peste suferințe. 

Preoții ne sfătuiesc să citim acest acatist cu multă smerenie și credință, în liniște și cu gândurile curate. După ce rostim câteva rugăciuni începătoare, precum rugăciunea „Tatăl nostru” sau ,,Crezul”, se citește acatistul Sf. Ioan Gură de Aur. 

De asemenea, putem rosti și cea mai puternică rugăciune către ocrotitorul celor necăjiți.

,,O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sârguiește degrabă a ne ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nemuri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dăruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos.

Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înălțimea gândului smerit, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.”

Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur este de grabnic ajutor pentru cei necăjiți și îndurerați. Acesta se rostește în momentele de grea încercare, cu multă credință și smerenie, pentru a scăpa de gândurile rele și de necazuri.

Sfântul Anton
Adauga un comentariu