Stiri si curiozitati

Acatistul Sf. Paisie Aghioritul. Când și cum se citește pentru alinarea suferințelor trupești și sufletești

Publicat: 23 iun. 2022
Acatistul Sf. Paisie Aghioritul
Acatistul Sf. Paisie Aghioritul este făcător de minuni și se citește la vreme de necaz și întristare.

La vreme de necaz și grea încercare este bine să citim Acatistul Sf. Paisie Aghioritul. Acest acatist este făcător de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă smerenie și credință. Pentru a scăpa de relele lumești putem rosti cât mai des cu putință câteva rugăciuni tămăduitoare, dar și Acatistul Sf. Paisie Aghioritul. Iată când și cum se citește pentru alinarea suferințelor trupești și sufletești.

Acatistul Sf. Paisie Aghioritul pentru îndepărtarea relelor lumești

Atunci când suntem copleșiți de suferințe trupești și sufletești este bine să rostim o rugăciune de liniștire. Este binecunoscut faptul că rugăciunile și acatistele sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să treacă mai ușor peste necazuri și să își păstreze credința statornică.

Acatistul Sf. Paisie se citește pentru îndepărtarea tuturor relelor lumești din viața noastră și a gândurilor negre. Acest acatist este de mare folos atunci când ne confruntăm cu probleme de sănătate sau cu necazuri în familie.

,,Să-l lăudăm toți credincioșii într-un glas, pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere, spre mângâierea și îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut Stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisie mult minunatul, care inima și-a pus pentru noi și pentru mântuirea noastră, și să-i cântăm cu mulțumire zicând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă!

Ales ai fost din pântecele maicii tale, Cuvioase, ca să te dăruiești lui Dumnezeu cu totul și astfel să ajungi vas ales al Lui, spre mântuirea și povățuirea tuturor celor ce au nădăjduit în tine. Pentru o binecuvântare ca aceasta Îi cântăm cu toții, Celui ce a lucrat prin tine minuni și îndurări mari, cântarea: Aliluia!

Cu râvnă aprinsă ai lepădat lumea, Părinte, și te-ai închinat lui Hristos în întregime, alăturându-te obștii monahilor, care pururea se luptă pentru a-și birui firea. Și în scurtă vreme te-ai făcut înger în trup, întru toate îmbrăcându-te în Cel Căruia și noi Îi cântăm cu umilință: Aliluia!”

Pe lângă acest acatist făcător de minuni, putem rosti în fiecare zi și rugăciunea celor 7 arhangheli pentru a primi ajutor din partea tuturor forțelor cerești. Această rugă puternică este de grabnic ajutor la vreme de necaz și deznădejde.

Dacă trecem prin momente grele în familie, putem rosti în fiecare seară o rugăciune pentru înțelegere în familie și spor în casă.

Ce rugăciuni să rostești pentru liniște sufletească și ajutor divin

Rugăciunile către Sf. Paisie Aghioritul sunt făcătoare de minuni pentru cel care le rostește cu multă credință și smerenie. Acestea sunt de grabnic ajutor în cele mai grele momente, atunci când suntem împovărați de necazuri și copleșiți de deznădejde.

Pentru a avea parte de liniște sufletească și a scăpa de gândurile negre putem rosti în fiecare zi cea mai puternică rugăciune către Sf. Paisie Aghioritul.

,,Iubite Părinte Paisie, tu, care ai urcat pe treptele sfințeniei și ai ajuns desăvârșit în virtute, și pentru aceasta ai câștigat îndrăzneală deplină către Milostivul Dumnezeu, roagă-L pe Acela Căruia I-ai slujit neîncetat în viață, să nu ne piardă pentru păcatele noastre cele multe, ci să ne întoarcă la pocăința cea binecuvântată.

Tu, care cât ai fost pe pământ ai tămăduit cu atâta dragoste neputințele noastre nenumărate, boli trupești și sufletești, cu mult mai mult poți acum să ne ajuți și să ne izbăvești de toate greutățile. Deci miluiește-ne, Părinte, pentru dragostea ta cea nemăsurată, pentru bunătatea ta cea dumnezeiască, și nu ne lăsa pe noi, cei plini de atâtea păcate.

Tu, care ne-ai fost o pildă nesmintită de vitejie și de jertfire de sine, întărește-ne și pe noi ca să putem să-ți urmăm în virtute, pentru a câștiga cununa cea nepieritoare, de care și tu te-ai învrednicit cu prisosință.

Așa, Părinte, nu ne lepăda pe noi, cei ce neîncetat Îl mâniem pe Îndelung-răbdătorul nostru Dumnezeu, ci stai cu îndrăzneală înaintea tronului Aceluia, mijlocind pentru noi cu lacrimi, ca Dumnezeu să ne dea, pentru tine, scumpa mântuire. Și astfel, mulțumindu-ți din adâncul inimii pentru toate câte le-ai făcut pentru noi, și încă le mai faci, să-I mulțumim și Dumnezeului nostru preabun, cel închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Acatistul Sf. Paisie Aghioritul este făcător de minuni și se citește la vreme de necaz și întristare. Rugăciunile către Sf. Paisie au o putere vindecătoare deosebită și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să își păstreze credința statornică și să nu se lase copleșit de deznădejde.
Adauga un comentariu