Stiri si curiozitati

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate.” Citește-l în fiecare zi pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Publicat: 28 iun. 2022
Acatistul Slava lui Dumnezeu pentru toate
Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate” se citește cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate” se citește cât mai des cu putință pentru a-i mulțumi divinității pentru darurile și binefacerile primite. Acest acatist făcător de minuni se rostește la vreme de grea încercare sufletească, atunci când suntem copleșiți de necazuri și suferințe. Citește-l în fiecare zi pentru a avea parte de binecuvântarea divină.

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, făcător de minuni și de grabnic ajutor

Atunci când vrem să rostim câteva rugăciuni de mulțumire către divinitate, putem citi Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate.” Acesta se citește pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile primite, însă îl putem citi și la vreme de grea încercare trupească sau sufletească.

Pe lângă acest acatist, putem rosti atunci când suntem copleșiți de probleme și Acatistul Sf. Cuvioase Parascheva pentru alinarea durerilor trupești și sufletești. La vreme de necaz și grea încercare, putem rosti și o rugăciune cu efect imediat.

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate” este de grabnic ajutor și făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

,,Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine-înmiresmat, munţii care tind spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea uşoară a norilor, întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere, păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru nestricăcioasă frumuseţe se aude cântarea: Aliluia!

M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foşnetul plin de pace al pădurii şi susurul dulce-glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine-miresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ, şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!”

Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate” se citește cât mai des cu putință pentru a-i mulțumi divinității pentru toate darurile primite în fiecare zi. Pe lângă acest acatist tămăduitor, putem rosti și câteva rugăciuni către Dumnezeu sau către Iisus Hristos pentru îndepărtarea relelor lumești, liniște sufletească și spor în toate.

Atunci când suntem copleșiți de necazuri și avem mintea împovărată de gânduri negre putem rosti cu multă credință și smerenie cea mai puternică rugăciune către Dumnezeu-Tatăl.

,,Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al dragostei şi al puterilor, că după înălţarea la cer a Preascumpului nostru Mântuitor, ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii Lui ucenici şi apostoli, pentru că prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale.

Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerită a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănată.”

Acatistul ,,Slavă lui Dumnezeu pentru toate” se citește cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.




Adauga un comentariu