Magazin

”Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 30 m, Iași” – SMIS 127930

Publicat: 22 mai 2020

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iași implementează, în calitate de partener, proiectul ”Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 30 m, Iași” – cod SMIS 127930, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Apelul de proiecte aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Parteneriatul este încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de lider de parteneriat și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iași, conform Ordinului de finanțare semnat în data de 04.11.2019. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea transportului public în orașele din proiect prin reînoirea materialului rulant de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

– prin înlocuirea vechilor tramvaie cu unele noi cu zero emisii, și eliminarea astfel a emisiilor de GES de pe rutele respective;
– prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunțat la transportul privat.

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de material rulant de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu tramvaie vechi, în majoritate achiziționate între anii 1997 și 2012 din Germania sau primite sub formă de donație din Elveția (în multe cazuri depășite fizic sau moral). Aceste rute sunt: ruta 1: 3 tramvaie, ruta 3: 3 tramvaie, ruta 7: 4 tramvaie, ruta 8: 3 tramvaie și ruta 13: 3 tramvaie. Toate aceste rute vor fi deservite, după implementarea proiectului, cu tramvaie unidirecționale cu lungimea de 30 metri. Cele 16 tramvaie sunt destinate transportului urban de călători și vor fi cu podea 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu viteza maximă de circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată
electronic la 50 km/oră.

Valoarea totală a proiectului este de 220.154.526,00 lei, din care: 185.194.526,00 lei valoarea totală eligibilă a proiectului din care: 157.415.347,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 23.981.688,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional și 3.797.490,52 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Valoare neeligibilă, inclusiv TVA este de 34.960.000,00 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 181.397.035,48 lei.

Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv între 01 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2022. Persoane de contact din partea beneficiarului: UAT partener – Municipiul Iași – Claudia Stoica, tel: 0372.232.11.34, e-mail: claudia.stoica@primaria-iasi.ro și din partea liderului de parteneriat – Ministerul Lurărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Loredana Tifiniuc, Șef Serviciu Comunicare, tel: 0372.111.499, e-mail: loredana.tifiniuc@mlpda.ro.
Adauga un comentariu