National

Acțiune a Corpului de Control al Prim-ministrului la Spitalul Universitar de Urgență București

Publicat: 19 oct. 2020
Spitalul Universitar de Urgență București
Spitalul Universitar de Urgență București

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Spitalul Universitar de Urgență București („SUUB”), care a vizat perioada 01.01.2017 – prezent.

Obiectivele acțiunii de control au constat în: verificarea respectării prevederilor legale și normelor interne privind organizarea și funcționarea instituției, a constituirii și realizării veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității. De asemenea, au fost făcute verificări cu privire la respectării prevederilor legale referitoare la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul instituție, a investițiilor efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia.

Raportului privind acțiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de Urgență București va fi transmis și către:

✔ Ministerul Sănătății, spre analiză și valorificare;

✔ Agenției Naționale pentru Integritate, (extras) spre analiză și valorificare;

✔ Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiare (extras), spre analiză și valorificare;

✔ Spitalului Universitar de Urgență București, spre analiză și valorificare;

✔ Curtea de Conturi a României, spre analiză și valorificare;

✔ Departamentul pentru Luptă Antifraudă (extras), spre analiză și valorificare.

Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat, în principal, următoarele constatări:

I. Cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității

1. Fostul manager al spitalului nu a organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție (în perioada 2017-2020), așa cum prevede art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

1 Abrogate și înlocuite de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi
funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a
activităţii acestuia.

Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 – 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice , 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție.

2. Au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, șefi de secții), în special legate de deținerea unei funcții de conducere și prestarea unor  activități în cadrul unei clinici private. Situația prezentată se regăsește sub incidența prevederilor art. 178 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare), din data de 12.06.2020, de către managerul interimar, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegare atribuției de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar.
Astfel, „în secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de șef de secție, șef de laborator şi șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)”. Această situație poate fi înțeleasă doar ca o măsură tranzitorie, care trebuie finalizată cât mai curând posibil și concretizată prin scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante de șefi de secție.

DETALII DESPRE ÎNTREGUL CONTROL AICI
Adauga un comentariu