Admitere Facultati Iasi

Admitere 2011 UAIC Iasi

{include file=”column-left.tpl”}

Sesiunea iulie 2011:

11 – 16 iulie – inscrierea candidatilor;
17 – 19 iulie – selectia candidatilor si afisarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2011:

12 – 15 septembrie – inscrierea candidatilor;
16 – 18 septembrie – selectia candidatilor si afisarea rezultatelor.

Ce trebuie sa contina dosarul tau de admitere:

cererea de inscriere (O atentie deosebita trebuie acordata completarii fisei de inscriere, deoarece la stabilirea rezultatelor finale se vor lua in considerare facharbeit schreiben lassen optiunile explicite marcate de candidati in fisa de inscriere);
diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.C.I. (daca un candidat nu depune la o specializare diploma in original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele in original);
certificat de nastere, in copie legalizata akademische ghostwriter;
certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui, in copie legalizata (daca este cazul);
adeverinta medicala tip; pentru candidatii la Facultatea de Educatie Fizica si Sport este necesara adeverinta eliberata de Policlinica pentru Sportivi Iasi, care sa ateste faptul ca este „apt pentru efort fizic” (Fisa medicala trebuie sa contina: a) examen clinic; b) adeverinta de boli ghostwriter jura cronice; c) analize medicale: VDRL Ghostwriter Schweiz şi RPA. In cazul in care adeverintele medicale sunt incomplete, candidatii se pot adresa Cabinetului Medical Studentesc care se afla la parterul caminului C8 din campusul „Titu Maiorescu”, in vecinatatea Universitatii.)
adeverinta din care hausarbeit schreiben lassen sa rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
fotografii tip buletin de identitate (doua fotografii pentru facultatile – Chimie, Filosofie, Litere, Psihologie; trei fotografii pentru facultatile: – Biologie, Drept, FEAA, Educatie Fizica si Sport, Fizica, Geografie, hausarbeit schreiben lassen Informatica, Istorie, Matematica, Teologie Romano – Catolica; patru fotografii pentru – Teologie Ortodoxa);
alte acte stabilite de fiecare facultate in parte (foaie matricola, dosar plic etc).

 

Facultatea de Biologie

{include file=”uaic/01_biologie.tpl”}

*Numarul de locuri prezentat este orientativ.

Conditiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
40% – media generală a anilor de studii;
10% – media la bacalaureat;
50% – media la disciplina Biologie in anii de liceu.

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici: Pot fi inscrisi fara admitere Akademisches Ghostwriting absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
                             Premiile I, II, III la Olimpiadele Scolare Nationale si Internationale din orice domeniu de studii.

Taxa de inscriere: 150 lei pentru un domeniu
                               225 lei pentru inscrierea la doua domenii

Taxa de scolarizare pentru anul I, an universitar seminararbeit schreiben lassen 2011 – 2012: 2.200 lei

Facultatea de Chimie

{include file=”uaic/02_chimie.tpl”}

*Numarul de locuri prezentat este orientativ.

Conditiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
70% – media generala a anilor de studii;
30% – media generala de la bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media generala a anilor de studii.

Pentru olimpici: Pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
                               Distinctii la Olimpiada Internationala de Chimie;
                               Premiile I, II, III şi menţiuni diplomarbeit schreiben lassen la Olimpiada Nationala de Chimie;
                               Primii 10 clasati la Concursul National „C.D. Nenitescu”;
                               Olimpiade de Fizica si Biologie;
                               Concursul „Chimia, prieten sau dusman?” organizat de Facultatea de Chimie,
                               Universitatea Bucuresti;
                               Concursul „Candid Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica,
                               Universitatea „Babeş – Bolyai”, Cluj- Napoca;
                               Concursul „Magda Petrovanu” lesbar-schreiben.org organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea
                               „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Taxa de inscriere: Nu se percepe.

Taxa de scolarizare
: 1.600 lei

 

Facultatea de Drept

{include file=”uaic/03_drept.tpl”}

Conditiile de admitere

Calculul mediei de admitere:
    50% – test la Limba Romana;
    50% – media anilor de studii – media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: media anilor de studii si a examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere absolventii Amazon ppc Agentur de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
Premiile I si II la Olimpiadele Nationale de Istorie, Filosofie sau Limba romana.

Taxa de inscriere: 200 lei

Taxa de scolarizare: Zi – 2.800 lei
                                  FR – 2.500 lei


Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

{include file=”uaic/04_feaa.tpl”}

Conditiile de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
    75 % – media generala de absolvire a liceului;
    25 % – media generala de la bacalaureat.

Candidatii care se inscriu la seo texte schreiben lassen Specializarea Administrarea Afacerilor (in limba engleza) vor sustine o proba de competenta lingvistica.

Competenta lingvistica poate fi dovedita prin urmatoarele certificate de atestare a cunoasterii limbii engleze eliberate de institutii recunoscute de MECTS, obtinute in ultimii ani (2007, 2008, 2009, 2010, 2011): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).

Candidatii care nu detin certificate de competenta lingvistica vor sustine un test grila de verificare a nivelului de cunoastere a limbii engleze, gratuit, in prima zi de admitere. Testul grila se noteaza google ads Agentur cu admis/respins, iar rezultatele acestui test vor fi afisate în aceeasi zi.

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale:
    media generala de absolvire a liceului;
    media generala de la bacalaureat;
    nota de la proba scrisa de la Limba si Literatura Romana (bacalaureat).

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
Premii, in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele nationale si internationale la disciplinele: Matematica, Economie, Informatica si discipline economice de specialitate.

Taxa de inscriere:
    250 lei pentru Iasi
    125 lei pentru inscrierea in teritoriu (Piatra Neamt, Vatra Dornei)

Taxa de scolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:
    2.900 lei la Zi
    2.500 lei la ID

Sala de inscriere: Corp B, Amf. B7, B607, B611, B613, B603, B602
Casieria: Corp B, B514, B3, B4

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

{include file=”uaic/05_educatie_fizica_sport.tpl”}

Conditiile de admitere
40% – proba sportiva la alegere;
30% – media de la examenul de bacalaureat;
30% – media anilor de studii din liceu.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie:
nota de la proba sportiva; media de la examenul de bacalaureat; media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici
Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
Locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic in unul din ultimii patru ani de studii;
Medaliati la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene in ultimii doi ani.

Pentru locurile finantate cu taxa, pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
Sportivi calificati cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale si Europene;
Premiile I, II şi III la concursurile sportive la nivel national sau pe grupe de tari in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu;
Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii doi ani.

Taxa de înscriere: 250 lei

Taxa de scolarizare pentru anul I, an universitar 2011– 2012: Zi: 2.200 lei
FR: 2.000 lei

Sala de inscriere: Corp D, Sala DEF 1

Casieria: Corp D

Facultatea de Filosofie si Stiinte Social – Politice

{include file=”uaic/06_filisofie_stiinte_politice.tpl”}

Conditiile de admitere

a). Pentru specializarile la ZI

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
70% – media anilor de liceu;
30% – media de la bacalaureat.

In stabilirea ordinii celor admisi se va proceda in felul urmator:
Se va avea in vedere mai intai prima optiune exprimata pentru un anumit domeniu de studiu, atat in ceea ce priveste locurile finantate de la buget, cat si cele cu taxa;
Pentru urmatoarele optiuni se va avea in vedere media obtinuta, in functie de care se poate ocupa un loc finantat de la buget sau un loc cu taxa (din cele ramase libere).

b). Pentru specializarile la ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
70% media anilor de liceu:
30% media de la bacalaureat.

IMPORTANT
: In stabilirea ordinii celor admisi se va proceda in felul urmator: Se va avea in vedere mai intai prima optiune exprimata pentru un anumit domeniu de studiu; Pentru urmatoarele optiuni se va avea in vedere media obtinuta, in functie de care se poate ocupa un loc cu taxa (din cele ramase libere);

Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie:
media anilor de liceu;
media de la bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele nationale de Filosofie, Estetica, Logica sau Sociologie.

Taxa de inscriere: 150 lei

Taxa de scolarizare pentru anul I, an universitar 2011 – 2012:
Zi: 2.000 lei
ID: 1.800 lei

Sala de inscriere: Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu
Casieria: Corp D, sala D1

Facultatea de Fizica

{include file=”uaic/07_fizica.tpl”}

Conditiile de admitere

Pentru domeniul Fizica

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 35% – media la disciplina Fizica;
* 30% – media la disciplina Matematica*/Informatica*/Biologie**
* 20% – media generala de absolvire a liceului;
* 15% – media la examenul de bacalaureat.

Nota:
* disciplina la alegere pentru toate specializarile;
** disciplina la alegere pentru specializarile Fizica medicala si Biofizica

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: media la disciplina Fizica.

Pentru domeniul Stiinte ingineresti aplicate
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 35% – media la disciplina Fizica;
* 30% – media la disciplina Matematica/Informatica;
* 20% – media generala de absolvire a liceului;
* 15% – media la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: media la disciplina Fizica.

Pentru olimpici
Pot fi Inscrisi fara admitere:
* Candidatii care au participat la Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica sau Biologie, faza nationala, in clasele a XI-a sau a XII-a.
* Candidatii care au obtinut premii si mentiuni la faza judeteana in clasele a XI-a sau a XII-a la:
-Olimpiadele de Fizica, Matematica, Informatica sau Biologie;
-Concursul National „Stefan Procopiu”;
-Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenta.
Precizare
* Candidatii declarati admisi in conditiile de mai sus vor avea prioritate in obtinerea bursei de studiu si a unui loc in caminele Universitatii, tinandu-se cont de media de admitere;
* Candidatii care au obtinut premii la concursurile mentionate mai sus vor primi, suplimentar, o bursa acordata de Asociatia „Societatea absolventilor Facultatii de Fizica – SOPHYS”. Valoarea bursei se va stabili in functie de premiul obtinut.

Taxa de inscriere: 120 lei

Nu se percepe taxa de inscriere pentru cei cu concursuri scolare.
Pentru inscrierea la a doua specializare (al doilea dosar de concurs) se va percepe jumatate din taxa.

Taxa de scolarizare: 1.800 lei

Sala de inscriere: Corp A, Sala MEDIAEC
Casieria: Corp A, Sala MEDIAEC

Facultatea de Geografie si Geologie

{include file=”uaic/08_geografie.tpl”}

Conditiile de admitere

Pentru domeniul Geografie
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 20% – media examenului de bacalaureat;
* 40% – media anilor de liceu;
* 40% – media la disciplina Geografie obtinuta in anii de liceu.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi:
* media la Geografia Romaniei – clasa a XII-a,
* media la Geografia fizica generala – clasa a IX-a.

Pentru specializarea Geografia turismului in limba franceza:
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 20% media examenului de bacalaureat;
* 40% media anilor de liceu;
* 20% media la disciplina Geografie obtinuta in anii de liceu.
* 20% media la Limba franceza din anii de liceu;

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi:
* media la Geografia Romaniei – clasa a XII-a
* media la Limba franceza – clasele IX-XII

Precizare: Pentru inscriere este necesar Certificatul de Competenta Lingvistica pentru limba franceza sau diploma de competenta lingvistica privind cunoasterea limbii franceze, sau diploma in cazul absolventilor de licee bilingve. * Certificatul de competenta lingvistica poate fi obtinut de la institutiile recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi: – media la Geografia Romaniei – clasa a XII-a, – media la Limba franceza – clasele IX-XII

Pentru domeniul Stiinta mediului
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 20% – media examenului de bacalaureat;
* 40% – media anilor de studii din liceu;
* 40% – media la disciplina Geografie sau Biologie sau Chimie sau Fizica din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi:
* media la Geografia Romaniei – clasa a XII-a,
* media la Geografia fizica generala – clasa a IX-a.

Pentru domeniul Geologie
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 25% – media examenului de bacalaureat;
* 25% – media anilor de studii liceale;
* 50% – media la Chimie sau Fizica sau Matematica din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi:
* media generala din liceu,
* media la Chimie din anii de liceu.

Pentru domeniul Inginerie geologica
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 25% – media examenului de bacalaureat;
* 25% – media anilor de studii liceale;
* 50% – media la Chimie sau Fizica sau Matematica din anii de liceu.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie aflati pe ultimele locuri din lista candidatilor admisi:
* media generala din liceu,
* media la Matematica din anii de liceu.

Pentru olimpici
Domeniul Geografie – vor fi admisi la buget, fara concurs, candidatii care au obtinut premii si mentiuni la fazele internationala, nationala si judeteana ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceza, la Concursul National „Stiintele Pamantului” si la concursul „GEOMUNDIS”.

Domeniul Stiinta mediului – vor fi admisi la buget, fara concurs, candidatii care au obtinut premii si mentiuni la fazele nationala si judeteana ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizica si la Concursul national „Stiintele Pamantului”.

Domeniile Geologie si Inginerie geologica – vor fi admisi la buget, fara concurs, candidatii care au obtinut premii si mentiuni la fazele internationala, nationala si judeteana ale Olimpiadelor de Matematica, Chimie sau Fizica.

Taxa de inscriere:
* 160 lei pentru domeniile Geografie/Stiinta mediului;
* 100 lei pentru domeniile Geologie/Inginerie geologica.

Taxa de scolarizare: 2.800 lei

Sala de inscriere: Corp B, Amfiteatrul B8, Sala B629
Casierie: Corp B

Facultatea de Informatica

{include file=”uaic/09_informatica.tpl”}

Conditiile de admitere
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 50% – nota de la Matematica sau Informatica de la bacalaureat;
* 30% – media generala a anilor de studii din liceu;
* 20% – media generala obtinuta la bacalaureat.

Pentru domeniul Informatica, specializarea Informatica in limba engleza, candidatii vor sustine un interviu in limba engleza – proba eliminatorie (admis/respins).

Criterii de departajare:
* nota de la Matematica sau Informatica de la bacalaureat;
* media generala a anilor de studii;
* media generala obtinuta la bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fără admitere:
* Olimpicii ( din lista MECT ) la disciplinele: Informatica, Matematica, Fizica, Chimie, conform metodologiei de admitere;
* Participantii la Olimpiada Nationala (faza finala) sau concursuri internationale: absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Nationala de Informatica, Matematica, Fizica sau Chimie (in clasa a XI-a sau a XII-a) pot cere inlocuirea uneia dintre mediile luate in considerare la admitere, cu nota 10.

Precizare
Comisia poate decide inlocuirea uneia dintre medii cu nota 10 si pentru candidatii cu rezultate notabile la concursurile internationale de informatica de anvergura si traditie.

Taxa de inscriere: 250 lei

Taxa de scolarizare: 3000 lei

Sala de inscriere: Corpul C, Salile C401, C403, C405, C409, C309
Casieria: Corp C, C411

Facultatea de Istorie

{include file=”uaic/10_istorie.tpl”}

Conditiile de admitere, la Zi si ID

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
40% – media anilor de studii de liceu;
40% – media la disciplina Istorie din anii de liceu;
20% – media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeasi medie:
media generala de absolvire a liceului,
media la disciplina Istorie pe cei 4 (5) ani de liceu,
media la bacalaureat.

Precizare: Specializarea Studii Europene va fi scoasa la concursul de admitere doar în conditiile obtinerii autorizarii de functionare provizorie.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere:
Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut, in ultimii ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Nationala de Istorie vor fi admiai cu media 10.

Taxa de inscriere: 120 lei

Taxa de scolarizare: Zi: 1.650 lei
ID: 1.600 lei

Sala de inscriere: Corp A, Amfiteatrul II.7

Facultatea de Litere


{include file=”uaic/11_litere.tpl”}

* Limbi moderne: Engleza, Franceza, Germana, Rusa, Italiana, Spaniola

Conditiile de admitere
a) Pentru domeniile Limba si literatura, Studii culturale si Limbi moderne aplicate
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 10% – media de la bacalaureat;
* 45% – media de la Limba romana;
* 45% – media de la una din limbile straine studiate n cei 4 ani de studii liceale.

Precizare:
* In cazul absolventilor care au studiat in liceu Literatura romana si – separat – Limba romana, de exemplu-liceele pedagogice, se va lua in calcul disciplina la care candidatul a obţinut notele cele mai mari;
* In cazul in care candidatul a studiat doua limbi straine, se va lua in calcul numai una dintre cele doua limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obtinut notele cele mai mari;
* In cazul cand candidatul opteaza pentru specializarea Filologie clasica, media de la limba straina se poate inlocui cu media de la una din cele doua limbi clasice, latina sau greaca, studiate in cei patru ani de liceu.
* Nu se iau in calcul disciplinele optionale (candidatul va prezenta foaia matricola in care distinctia intre disciplinele obligatorii si cele optionale va fi exact precizata).

Criterii de departajare a candidatilor in caz de egalitate a mediilor:
* media de la Limba Romana
* media de la Limba straina sau Limba clasica luata in calcul
* media de la bacalaureat.

b). Pentru domeniul Stiinte ale comunicarii
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 10% – media de la bacalaureat;
* 40% – Limba romana (in cazul absolventilor care au studiat in liceu Literatura romana si, separat, Limba romana, de exemplu, cazul liceelor pedagogice, se va lua in calcul disciplina la care candidatul a obtinut notele cele mai mari);
* 20% – Istorie;
* 20% – Limba straina.
* 10% – Economie.

Precizare:
In cazul in care candidatul a studiat doua limbi straine, se va lua in calcul numai una dintre cele doua limbi studiate, anume aceea la care candidatul a obtinut notele cele mai mari.
Nu se iau in calcul disciplinele optionale. Candidatul va prezenta foaia matricola in care distinctia intre disciplinele obligatorii si cele optionale va fi exact precizata.
Criterii de departajare a candidatilor in caz de egalitate a mediilor: 1. Media de la Limba Romana 2. Media de la Limba straina sau Limba clasica luata in calcul 3. Media de la bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
* Premiul I, II si III la olimpiade nationale de romana si limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Rusa, Latina, Greaca).
* Pentru limba germana, concursul Deutsches Sprachdiplom inlocuieste media de la limba straina studiata in liceu.

Taxa de inscriere: 200 lei pentru fiecare specializare

Taxa de scolarizare: 2.000 lei

Sala de inscriere: Corp A, Amfitearul III.12 – (completarea fiselor de inscriere), Amfiteatrul III.11. – depunere dosar
Casieria: Corp A, parter

Facultatea de Matematica

{include file=”uaic/12_matematica.tpl”}

*sub rezerva autorizării

Conditiile de admitere
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 34 % – media la disciplina Matematica a anilor de studii;
* 33 % – nota la Matematica sau Informatica la examenul de bacalaureat;
* 33 % – media generala a anilor de liceu.

Candidatii care se inscriu la Specializarea Matematica (cu predare in limba engleza) vor sustine o proba de competenta lingvistica notata cu adimis/respins. Candidatilor care prezinta la inscriere un Certificat de Competenta Lingvistica eliberat de o institutie recunoscuta de catre MECTS  li se va echivala proba.

Criterii de departajare:
* media la Matematica a anilor de studii,
* nota la Matematica sau Informatica la examenul de bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere:
* Candidatii care au primit premii sau mentiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Nationale sau Internationale de Matematica sau Informatica; Concursul National de Matematica „Al. Myller” din ultimii patru ani;
* Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile interjudetene de Matematica.

Taxa de inscriere: 120 lei

Taxa de scolarizare 1.600 lei

Sala de inscriere: Corp A, Sala 2.1
Casieria: Corp A, Sala 2.1

 

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

{include file=”uaic/13_psihologie.tpl”}

Conditiile de admitere
Pentru domeniul Psihologie, specializarile Psihologie – Zi si Psihologie – ID si pentru primele doua specializari ale domeniului Stiinte ale educatiei , Pedagogie – Zi si Psihopedagogie speciala – Zi, pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 80% – media generala a anilor de studii;
* 20% – media de la bacalaureat.

Pentru cele doua specializari ale domeniului Stiinte ale educatiei (Pedagogia invatamantului primar si prescolar – Zi si Pedagogia invatamantului primar si prescolar – ID):
a) Proba de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzica si dictie
b) Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 80% – media generala a anilor de studii;
* 20% – media de la bacalaureat.

Pentru specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar, continuare de studii, ZI, din cadrul domeniului Stiinte ale educatiei:
Pe baza rezultatelor din Colegiul Universitar de Institutori, media de admitere se calculeaza astfel:
* 50% – media anilor de studii;
* 50% – media examenului de absolvire.

Criteriile de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri:
* media anilor de studii din liceu;
* media la disciplina Psihologie.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere absolventii de liceu care au obtinut urmatoarele distinctii:
* Premiile I, II si III la Olimpiadele Nationale de Psihologie, Pedagogie, Filosofie si Logica.

Taxa de inscriere: 200 lei

Taxa de scolarizare: 2.200 lei – Zi si ID

Sala de inscriere: Corp D, Sala D IV
Casieria: Corp D, Laboratorul de informatica

Facultatea de Teologie Ortodoxa

{include file=”uaic/14_teologie_ortodoxa.tpl”}

Conditiile de admitere
Pentru specializarea Teologie Ortodoxa Pastorala
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 50% – media la disciplina Dogmatica Ortodoxa din anii de semniar (pentru seminaristi) sau media la disciplina Limba si Literatura Romana din anii de liceu (pentru ceilalti absolventi);
* 40% – media generala a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
* 10% – media generala de la bacalaureat.

Pentru specializarile: Teologie Ortodoxa Didactica, Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala si Arta sacra
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 50% – media la disciplina Limba si Literatura Romana din anii de liceu/seminar;
* 40% – media generala a anilor de studiu (Seminar/Liceu);
* 10% – media generala de la bacalaureat.

Precizare: In cazul obtinerii unor medii egale, candidatii vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
* media obtinuta in timpul anilor de studiu (liceu/seminar);
* media obtinuta la examenul de bacalaureat;
* pentru absolventii de Seminarii teologice – media obtinuta in timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatica Ortodoxa, iar pentru absolventii de liceu – media obtinuta in timpul anilor de studiu la disciplina Limba si Literatura Romana.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere
a) La specializarile Teologie Ortodoxa Pastorala, Teologie Ortodoxa Didactica si Teologie Ortodoxa Asistenta Sociala -olimpici, absolventi de liceu si Seminar Teologic Liceal, participanti la Olimpiade Nationale la disciplinele: Limba si Literatura Romana, Limbi clasice, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Teologie Dogmatica si Istoria Bisericii Ortodoxe Romane
b). La specializarea Arta sacra – olimpici, absolventi de seminar Teologic Liceal sau Liceu de Arta, participanti la olimpiade nationale de: Arte vizuale, Arhitectura si Istoria artelor- premiile I, II, III.

Taxa de inscriere: 160 lei pentru fiecare specializare

Taxa de scolarizare
: 2.000 lei

Sala de inscriere: Corp T (langa Mitropolia Moldovei si Bucovinei), Sala Profesori
Casierie: plata se realizeaza doar la agentiile BRD; dovada de plata trebuie sa fie pe numele candidatului

 

Facultatea de Teologie Romano – Catolica

{include file=”uaic/15_teologie_romano_catolica.tpl”}

Conditiile de admitere
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
* 30% – media la bacalaureat;
* 70% – media anilor de liceu.

Criterii de departajare in caz de medii egale: media de la bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi inscrisi fara admitere laureatii olimpiadelor scolare care au obtinut in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Nationala de Limba romana si/sau Olimpiada Nationala de Psihologie si Pedagogie.

Taxa de inscriere: Nu se percepe.

Taxa de scolarizare: 2011 – 2012: 1.600 lei

Sala de inscriere: Corp A, Sala A14

 

Admitere 2011

Universitatea Agronomica „ION IONESCU DE LA BRAD „Iasi”

Admiterea va avea loc in luna iulie 2011. In eventualitatea neocuparii locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2011.
Perioada de inscriere a candidatilor la admiterea din iulie 2011 este 11 – 24 iulie, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 7 – 14 septembrie 2011.

{include file=”uaic/16_agronomie.tpl”}

Acte necesare

Fiecare candidat va completa o cerere de inscriere in care se vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formular.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum si foaia matricola, ambele in original;
– certificatul de nastere, in copie legalizata;
– copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
– adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, dupa caz, si avizul medicului Universitatii;
– patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
– pentru candidatii studenti se solicita: o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si dupa foaia matricola (pentru studentii care urmeaza al doilea domeniu);
– in cazul in care candidatul este inscris pentru concurs si la o alta facultate/domeniu, in locul diplomei de bacalaureat sau adeverintei in original, va anexa o copie legalizata si copia legitimatiei de inscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifica, dupa original, de catre secretariatul la care se face prima inscriere;
– diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
– chitanta de plata a taxei de inscriere stabilita de Senatul Universitatii;
– candidatii care doresc sa urmeze al doilea domeniu (studenti/absolventi), vor prezenta o adeverinta eliberata de facultatea primului domeniu/specializare, din care sa rezulte numarul anilor in care au fost sustinuti de la bugetul de stat;
– actele doveditoare, in baza carora se aproba, la cerere, scutirea de taxa pentru inscriere (orfani de ambii parinti, Casa de copii, urmasi ai celor decedati sau raniti in Revolutia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din invatamantul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie si a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar (in activitate, pensionat sau decedat).

Scutirea de taxa pentru inscriere se acorda numai o singura data, acolo unde candidatul depune actele in original.

Absolventii de liceu promotia 2011, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea mediei examenului de bacalaureat si a mediei generale a anilor de liceu, insotita de foaia matricola.

Candidatii din această categorie admisi la concursul de admitere, au obligatia de a depune diploma de bacalaureat in original, pana cel tarziu la data inceperii anului universitar 2011/2012, in caz contrar pierd locul finantat de la bugetul de stat.

Conditii de admitere

Admiterea candidaţilor în învăţământul superior la toate domeniile, se face fără probe de examen, criteriile de departajare fiind rezultatele obţinute în timpul şcolarizării preuniversitare, după cum urmează:

1. Media generală a anilor de studiu în liceu: 75%
2. Media la bacalaureat: 25%

Candidaţii din lista finală, situaţi sub „linia de admitere”, pot fi înscrişi pe baza de cerere ca studenţi în regim cu taxă.

Candidaţii la admitere în învăţământul universitar de licenţă sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României şi absolvenţi ai instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia Statelor Elveţiene.

Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii, dar poate fi admis numai la un singur domeniu pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.

Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular, cu diplomă de licenţă/absolvire, pot urma un al doilea domeniu pe locuri cu taxă sau fără taxă, după caz, în urma admiterii, în funcţie de perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat, pe care au obligaţia să o declare la înscriere şi să certifice printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare.

Locurile pentru cel de-al doilea domeniu se obţin de către studenţi/absolvenţi prin procesul de admitere, astfel:

* 1. locurile finanţate de la bugetul de stat se iau din cifra de şcolarizare alocată universităţii de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
* 2. locurile în regim cu taxă se iau din locurile cu taxă propuse de Senatul universităţii şi apobate de MECTS pentru admiterea din anul respectiv.

Inmatricularea olimpicilor

* 1. Candidaţii care au obţinut performanţe deosebite la concursuri internaţionale (premiul I, II, III, menţiune sau premii speciale) în timpul studiilor liceale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la două specializări în cadrul numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la domenii din universitate corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.
* 2. Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în ultimii 2 ani de studii, la concursuri naţionale sau pe grupe de ţări, pot fi înmatriculaţi fără admitere la o specializare în cadrul numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dacă la domenii din universitate corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat au obţinut premiile I, II sau III.

Candidaţii care fac parte din categoriile mentionate la punctele 1. şi 2. se vor adresa în scris Rectorului Universităţii, care va decide asupra solicitării.

Senatul va stabili din lista de concursuri naţionale şi internaţionale aprobate prin ordin al Ministrului, concursurile relevante pentru USAMV Iaşi.

Până la data de 1 octombrie 2010 Universitatea va comunica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului listele nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Taxa de inscriere

Pentru admiterea in anul universitar 2011-2012 taxa de inscriere este de 150 lei.

{include file=”column-right.tpl”}