Local

Agricultorii beneficiaza de prefinantare in valoare de 822 milioane lei

Publicat: 30 sept. 2016

A fost alocata temporar suma de 822 milioane lei pentru efectuarea platilor reprezentând prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plati directe, a masurilor de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna, a celor de promovare a vinurilor, precum si a masurilor de piata si interventie în agricultura. Din aceste fonduri vor fi finalizate platile catre beneficiari pentru Campania 2015 si vor fi asigurate fondurile pentru 2016 pentru masurile de informare si promovare.

Decontarea platilor se va face de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) prin virament în contul beneficiarilor pâna la data de 30 noiembrie 2016. Totodata, masura are rolul sa stimuleze gradul de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

„Suma de 822 de milioane lei se aloca temporar, pâna la 31 decembrie 2016, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din venituri din privatizare si va fi rambursata din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana. Actul normativ se aliniaza legislatiei comunitare în domeniu si vine în sprijinul producatorilor agricoli români care beneficiaza de aceste scheme de finantare„, au precizat reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Schemele de plati directe care se aplica începând cu anul 2015, categoriile de beneficiari ai acestora, precum si conditiile generale de eligibilitate pentru acordarea platilor au fost stabilite în baza Ordonatei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2015. Conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ajutorul financiar este alocat temporar din varsaminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice si vine în completarea unor sume alocate anterior, pentru asigurarea unui necesar de fonduri stabilit la suma de 7,6 miliarde lei.loading...

Adauga un comentariu