Local

Albiile râurilor din județele Moldovei sunt decolmatate și regularizate pentru prevenirea inundațiilor din următorii ani

Publicat: 15 sept. 2020
Se fac lucrări de regularizare a râurilor din județele Moldovei pentru a preveni inundațiile
Sistemul de Gospodărire a Apelor demarează lucrările de regularizare a râului Miletin pentru prevenirea inundațiilor

La nivelul abiilor râurilor din județele Moldovei sunt realizate lucrări de decolmatare și regularizare pentru a preveni inundațiile din următorii ani. Lucrările sunt făcute de echipele din Sistemele de Gospodărire a Apelor pentru început pe cursurile râurilor care au debit scăzut, dar care nu sunt îndiguite

La nivelul râurilor din județele Moldovei sunt realizate lucrări pentru a preveni inundațiile din anii următori. Specialiștii din Sistemele de Gospodărire a Apelor Iași, Vaslui, Botoșani și Galați fac lucrări de regularizare a albiilor răurilor care prezintă risc ridicat de inundații. În ultimele zile, astfel de lucrări sunt demarate la nivelul județului Iași.

„Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani demarează lucrările la obiectivul «Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a râului Miletin» pe sector aval pod Ștefan cel Mare până la confluența cu râul Horoghiuca”, au declarat reprezentanții Administrației Bazinale ABA Prut-Bârlad.

Lucrările de decolmatare au rolul de a asigura tranzitul debitelor de apă pe râul Miletin, precum și scopul de a preveni eventualele eroziuni ale malurilor și de a menține lucrarea la parametrii proiectați. De asemenea, echipele Administrației Bazinale ABA Prut-Bârlad au intervenit pentru aducerea la cota proiectată a digului râului Jijia din localitatea Podu Jijiei, comuna Golăiești, județul Iași. Scopul acestei lucrări este de a asigura continuitatea liniei de apărare împotriva inundațiilor.

ABA Prut-Bârlad decolmatează canalele râurilor din Moldova

Pentru prevenirea inundațiilor, ABA Prut-Bârlad a realizat lucrările de întreținere și reparații la canalul dalat al pârâului Călmățui, comuna Grivița, județul Galați. Canalul dalat este parte componentă a obiectivului „Regularizarea pârâului Călmățui”, cu rol de îmbunătățire a scurgerii apelor de suprafață și de coborâre a nivelului freatic, prin asigurarea unei albii capabile să transporte și să descarce în aval debitele de apă.
În localitățile Iași și Șendreni, județul Galați, au fost realizate două Centre de Intervenție Rapidă care sunt dotate cu mijloace de apărare împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale. Prin acest sistem se realizează și monitorizarea de la distanță, 24 din 24 de ore și în timp real a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice, iar toate aceste informații sunt integrate între autoritățile responsabile.

ABA Prut-Bârlad face lucrări de lărgire a râului Bahlui

De precizat și faptul că Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad derulează până în vara anului 2021 proiectul „Fazare lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu și POIM.
Acest proiect care urmărește regularizarea râului Bahlui este finanțat de Uniunea Europeană și a fost fazat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, valoarea proiectului fazat fiind de 7.872.000 lei cu TVA. Scopul proiectului fazat este acela de finalizare a lucrărilor acumulărilor nepermanente de la Târgu Frumos, urmând să fie finalizate procedurile de expropriere a terenurilor aferente în comunele Dumești, Podu Iloaiei, Erbiceni, Ion Neculce și Costești din județul Iași.

De precizat și faptul că Sistemul de gospodărire a apelor Iași igienizează periodic cursul de apă Bahlui în municipiul Iași. Astfel, personalul de la S.G.A. Iași, cu ajutorul a două buldoexcavatoare și o autoutilitară, curăță cursul de apă Bahlui atât de deșeuri, cât și de material aluvionar depus. Deșeurile rezultate sunt transportate și depozitate în condiții optime la groapa de gunoi administrată de S.C. Salubris S.A, operatorul de salubritare al Primăriei Municipiului Iași.

Adauga un comentariu