Eveniment-Social

Amenzi date de ABA Prut – Bârlad pentru cursurile de apă nesalubrizate din localități – FOTO

Publicat: 17 iun. 2020

Amenzi date de ABA Prut – Bârlad pentru cursurile de apă nesalubrizate din localități.  Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor de la Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad au încheiat acțiunea comună de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari.

Amenzi date de ABA Prut – Bârlad pentru cursurile de apă nesalubrizate din localități

Amenzi în valoare de 50.000 de lei pentru cursurile de apă nesalubrizate din localități au fost date de ABA Prut – Bârlad.. Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor de la Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad au încheiat  acțiunea comună de verificare a modului în care  au fost salubrizate cursurile de apă şi cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari.

În perioada 08 aprilie – 28 mai 2020 s-au efectuat un număr de 190 controale la  unităţile administrativ teritoriale astfel: la S.G.A. Botoşani – 41 controale, la S.G.A. Iaşi – 38 controale, la S.G.A. Vaslui  – 86 controale și la S.G.A. Galaţi – 25 controale.

În cadrul tematicii de control s-a urmărit dacă: a fost respectată starea de igienizare şi salubrizare a cursurilor de apă, asigurarea scurgerii apelor mari în secţiunile podurilor şi podeţelor și modul de realizare și intretinere a şanţurilor şi rigolelor stradale din localităţi.

„Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor au stabilit măsuri  U.A.T. – urilor în urma acţiunilor de control:

  • eliminarea depozitelor de gunoi de grajd şi menajer de pe cursurilor de apă;
  • îndepartarea vegetaţiei acvatice şi a vegetaţiei lemnoase din albia minoră a cursurilor de apă;
  • executarea lucrărilor de curăţare, decolmatare şi reprofilare a şanţurilor de scurgere şi a rigolelor;
  • decolmatarea podurilor şi podeţelor aflate pe raza localităţilor;
  • obţinerea actelor de reglementare pentru podurile şi podeţele ce traversează cursurile de apă de pe raza comunelor;
  • realizarea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la obligaţia salubrizării cursurilor de apă şi colectării selective a deşeurilor rezultate din activităţile gospodăreşti;
  • sancţionarea cetăţenilor comunei care încalcă prevederile legislaţiei de mediu;
  • completarea stocului de materiale necesare intervenţiei în caz de dezastre, prevăzut în normativul în vigoare.”, a declarat Andreea, Poenaru, purtător de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad.

Din ce motive s-au acordat sancțiuni contravenționale

În situațiile care s-au impus, inspectorii au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru neasigurarea colectării selective, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de orice fel, în special menajere, conform Legii 211/2011. De asemenea, neasigurarea curăţirii cursurilor de apă conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni contravenţionale la unităţile administrativ teritoriale, 2 amenzi în valoare totală de 50.000 lei şi 4 avertismente.

„Această acțiune de verificare a salubrității cursurilor de apă se realizează anual, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 şi al Programului principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020. Prin Ordin al Prefecţilor s-a dispus constituirea Comisiilor de verificare/reverificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari, a căror componenţe au fost asigurate de către reprezentanţii Instituţiilor Prefecţilor, S.G.A.-urilor, I.J.S.U. şi Comisariatelor Judeţene ale G.N.M.”, a declarat Andreea, Poenaru, purtător de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad.

Inspectorii de gospodărire a apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad vor reverifica modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite prin procesele verbal încheiate cu unitățile administrative-teritoriale.

Adauga un comentariu