Economic Local

ApaVital pregătește reabilitarea rețelelor de distribuție a apei din cartierul Dacia! Contractul are o valoare de 100.000 de euro

Publicat: 14 apr. 2021
Sediul ApaVital din Iași
Compania de apă-canal pregătește investițiile din zona Dacia

Rețelele de apă din cartierul Dacia, din Iași, vor fi modernizate. Licitația pentru execuția lucrărilor va fi organizată la finalul lunii aprilie 2021. ApaVital va alege oferta firmelor cu prețul cel mai mic. Vor fi cumpărate și mai multe loturi de conducte

Compania de apă-canal continuă programul anual de investiții. Pe data de 27.04.2021, ApaVital organizează o licitație pentru lucrările de înlocuire a rețelelor de distribuție apă și de refacere a branșamentelor de pe strada Prof. I. Simionescu, zona Bucium din Iași. Valoarea estimată a contractului este de 422.901 lei, fără TVA, aproape 100.000 de euro.

„În comanda de proiectare a Serviciului Investiții Dezvoltare se menționează stadiul avansat de uzură fizică și morală a rețelei de distribuție apă de pe str. prof. I. Simionescu, precum și necesitatea corelării lucrărilor de refacere a infrastructurii tehnico-edilitare cu proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere derulat de Primăria municipiului Iași. Având în vedere etapele diferite în care au fost proiectate și puse în funcțiune rețelele de alimentare cu apă și rezervoarele de apă din municipiul Iași, se impune realizarea unui sistem de alimentare cu apă care să satisfacă atât necesarul de apă, cât și alimentarea la parametri optimi a tuturor consumatorilor actuali și potențiali din zonă”, se arată în caietul de sarcini.

ApaVital a semnat un contract și pentru extinderea canalizării din zona Bucium.

Lucrările vor fi realizate pe o porțiune mai mică de jumătate de kilometru

Lucrările vor fi executate pe o lungime de 304 metri. Mai precis, va fi modernizată rețeaua de distribuție de pe strada menționată pe o lungime de 231 de metri. Totodată, vor fi realizate intervenții pe rețeaua de distribuție apă pe calea de acces la punctul termic nr.15, Dacia.

„Rețeaua de apă proiectată se va racorda la extremități astfel: în capătul amonte, racordarea se va face în intersecția cu str. Columnei, la rețeaua de apă existentă PEHD D 160 mm pe str. prof. I. Simionescu; în capătul aval, racordarea rețelei de apă proiectată se va face la conducta PE D 63 mm existentă. Conducta azbo DN 150 mm existentă, care este racordată la rândul ei la conducta FD DN 200 mm de pe str. Vitejilor, se anulează”, se mai arată în documentația procedurii.

ApaVital a alocat o sumă importantă pentru achiziția mai multor loturi de conducte

Totodată, compania de apă-canal a anunțat achiziția mai multor loturi de conducte pentru programul de extindere a rețelelor. Pe data de 06.05.2021, ApaVital SA va organiza o licitație pentru achiziția produselor. Valoarea estimată a contractului este de 12.894.195 lei, fără TVA, peste 2 milioane de euro. Procedura este împărțită în patru loturi: conducte PEHD, conducte PVC, conducte PAFSIN (pentru căptușirea conductelor învechite), conducte PEXAL.

„Ca urmare a achiziției acestor conducte se vor aduce beneficii în ceea ce privește furnizarea în regim continuu a cantității de apă necesară populației, preluarea apelor menajere prin realizarea de noi rețele de canalizare și activitatea de întreținere, exploatare a rețelelor de apă-canalizare ale ApaVital SA pentru toată aria de operare. Îmbunătățirea serviciilor de furnizare de apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate și, implicit, creșterea numărului de abonați la aceste servicii”, sunt așteptările autorității contractante.

Adauga un comentariu