Economic Local

APIA Iași primește cererile pentru subvenția la motorină, trimestrul I, din anul 2022

Publicat: 09 apr. 2022
Sediul APIA Iași
APIA Iași primește cererile pentru subvenția la motorină, trimestrul I, până pe 2 mai 2022

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Iași primește cererile pentru subvenția la motorină, trimestrul I, din anul 2022. Fermierii pot solicita subvențiile prin cererile depuse până pe 2 mai 2022

Fermierii din Iași pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente perioadei 1 ianuarie-31 martie 2022 (trimestrul I al anului 2022). Termenul-limită de depunere a documentelor este 30 aprilie 2022, însă, fiind zi nelucrătoare, se va decala până în prima zi lucrătoare, respectiv 2 mai 2022. Cererile se depun de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Pentru anul 2022, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1.000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărei valoare unitară este de 1,630 lei/litru, conform HG nr. 146 / 2022 pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

APIA Iași primește Cererile Unice de Plată pentru anul 2022

Începând cu luna martie 2022, APIA a demarat cea mai mare campanie de depunere a cererilor unice de plată. Cererea Unică APIA pentru subvențiile solicitate de fermierii din Iași, pentru acest an, va putea fi semnată electronic, astfel că agricultorii nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la sediul instituției, cum făceau în anii precedenți. Cei care vor depune cererile după data de 15 mai 2022, până la 1 iunie, vor fi sancționați cu 1 la sută din valoarea subvenției pentru fiecare zi de penalizare.

După depunerea documentelor, agricultorii vor fi verificați în teren, iar după această etapă, va începe plata avansului din subvențiile pentru acest an, de pe 16 octombrie 2022. Ca și în anii precedenți, agricultorii se vor înscrie în aplicația IPA online, un program informatic gratuit care îi permite fermierului să completeze electronic Cererea Unică de Plată.

Fermierii mai pot depune cererile unice până la 15 mai 2022

În perioada 1 martie-1 aprilie 2022, în cadrul ”Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată”, APIA a primit 7.625 de cereri pentru 31.148 de hectare. În urmă cu o săptămână erau depuse 4.984 de cereri prin care se solicitau subvenții pentru 15.590 de hectare. Completarea Cererilor Unice de Plată se realizează accesând site-ul APIA www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro. Fermierii din Iași vor completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Documentele care se atașează la dosarul cererii unice de plată și modificările aduse acesteia(copie CI/BI/pașaport/certificat de înregistrare la ONRC/certificat de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice către Centrele județene și locale ale APIA de care aparțin fermierii.

Fermierii din Iași au solicitat adeverințele necesare pentru accesarea unor credite bancare. Specialiștii din cadrul APIA Iași sfătuiesc fermierii să ceară ajutorul primăriilor pentru a completa corect Cererea Unică de Plată.
Adauga un comentariu