National

Aproape 150.000 de cereri admise pentru învățământul primar – anul școlar 2020-2021

Publicat: 21 iul. 2020
ALT=
Aproape 150.000 de cereri admise pentru învățământul primar - anul școlar 2020-2021

 Ministerul Educației și Cercetării a centralizat situația preliminară a cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat și completat în luna mai prin ordin de ministru.

Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, la nivel național, în perioada 4 martie – 7 iulie 2020, 150.503 cereri, fiind admise 149.307 cereri. Dintre cele 150.503 cereri completate și depuse, 131.599 de cereri vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv.

În această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse, inclusiv prin aplicația informatică, de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.

Aproape 150.000 de cereri admise pentru învățământul primar: A doua etapă de înscrieri

În a doua etapă (21 – 31 iulie) va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă.

Reluarea cursurilor în mod clasic

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat astăzi că ia în clacul reluarea cursurilor în mod clasic. Monica Anisie a precizat că unul dintre scenariile luate în calcul pentru începerea anului școlar la toamnă este revenirea elevilor în clase în sistem normal.

„Azi am avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor elevilor, părinților și studenților. Pregătim acele scenarii pentru începerea cursurilor. Deja în spațiul public au fost menționate aceste scenarii.

„Într-adevăr, avem în vedere să reluăm cursurile în mod clasic așa cum am făcut până acum, dar cu respectarea strictă a unor măsuri stabilite de ministerul Educației“, a spus Monica Anisie.

Ministrul Educației a precizat că se are în vedere și un system hibrid, prin care o parte dintre elevi vor veni la cursuri, iar o altă parte vor urma cursurile online.

„Există un alt scenariu, hibrid îi spunem noi, când unii elevi vor fi în clasă și alții vor urmări cursurile de acasă.

În ultimul scenariu am prevăzut să învățăm online, cursurile să fie desfășurate de acasă, asta numai și numai dacă situația epidemiologică o va impune.

Nu știm când anume putem să ne pronunțăm cu privire la aceste scenarii”, a adăugat Monica Anisie.

Adauga un comentariu