Economic Local

Atenție, fermieri! APIA Iași mai primește cererile unice fără penalizare până pe 16 mai 2022

Publicat: 11 mai 2022
Sediul APIA Iași
Fermierii mai pot depune cererile unice la APIA în această săptămână

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Iași mai primește cererile unice fără penalizare până pe 16 mai 2022. Până în prezent au fost depuse 15.393 cereri, pentru o suprafață de 186.688 hectare

Fermierii din Iași mai pot depune cererile unice la APIA, prin care solicită subvenții pentru terenurile exploatate sau fermele zootehnice, până la 16 mai 2022. În această săptămână au depus documentele mai ales fermierii care exploatează peste 50 de hectare de teren agricol. Începând cu luna martie 2022, APIA a demarat cea mai mare campanie de depunere a cererilor unice de plată. Cererea Unică APIA pentru subvențiile solicitate de către fermierii din Iași, pentru acest an, va putea fi semnată electronic, astfel că agricultorii nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la sediul instituției, cum făceau în anii precedenți. Cei care vor depune cererile după data de 15 mai 2022, până la 1 iunie, vor fi sancționați cu 1 la sută din valoarea subvenției pentru fiecare zi de penalizare.

După depunerea documentelor, agricultorii vor fi verificați în teren, iar după această etapă, va începe plata avansului din subvențiile pentru acest an, de pe 16 octombrie 2022. Ca și în anii precedenți, agricultorii se vor înscrie în aplicația IPA online, un program informatic gratuit care îi permite fermierului să completeze electronic cererea unică de plată.

APIA Iași mai primește cererile unice de la femrieri

Fermierii vor completa o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafețe de teren în diverse localități sau județe. Aceștia trebuie să verifice, împreună cu primăria de pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul Agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată. Adeverințele pentru schemele din sectorul zootehnic sunt emise de către asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei/Oficiul Județean pentru Zootehnie. Toate documentele se semnează electronic.

În anul 2021 au fost depuse 18.000 de cereri pentru o suprafață de 280.000 de hectare, iar specialiștii din cadrul APIA susțin că tendința este de comasare a terenurilor agricole și de scădere a numărului de cereri depuse de fermieri.

Crescătorii de vaci, porci și păsări mai pot depune cererile în schema COVID

Fermierii din Iași, crescători de vaci, de porci și de păsări pot depune la APIA, până pe data de 12 mai 2022, cererile pentru ajutoarele de stat acordate în schema COVID-19. Bugetul pentru acești beneficiari, la nivel național, este în valoare de 453.899.000 lei și se asigură din fonduri publice naționale. Pentru sectorul bovine suma ce va fi acordată fermierilor este de 170.250 mii lei, 167.649 mii lei pentru suine și 116.000 mii lei pentru sectorul avicol. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la sediul APIA.

Cererile se pot transmite si prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis. Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA.

Ajutorul COVID-19 a fost acordat și în anul 2021. Latifundiarii din Iași nu pot primi banii după 30 iunie 2022, potrivit APIA Iași care mai primește cereri unice, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
Adauga un comentariu