Economic Local

Atenție, ieșeni! Nu deversați apa de ploaie în rețeaua publică de canalizare, pentru a evita refularea. Evitați și vărsarea uleiurilor în chiuvetă

Publicat: 22 mai 2020

Odată cu dezvoltarea haotică o construcțiilor și din cauza modificărilor climatice din ultimii ani, au început să apară probleme de exploatare a sistemului de canalizare. Acestea duc la o creștere a costurilor, ceea ce în final afectează toți ieșenii

Ieșenii sunt sfătuiți să nu dirijeze apele meteorice colectate de pe diferite suprafețe (acoperișuri, platforme betonate) prin sistem de burlane, către rețeaua de canalizare menajeră, prevenind astfel refularea canalelor colectoare. Reprezentanții ApaVital explică faptul că un debit mare de ape pluviale preluate de rețeaua de canalizare produce neajunsuri.

„Instalația de canalizare intră sub presiune, iar debitele suplimentare de apă uzată se transmit temporar înspre amonte, provocând inundații utilizatorilor situați la cotele de jos. Evacuarea se efectuează într-o perioadă de timp mai mare, aparând disconfort în punctele critice din cauza debitelor mari de apă care se acumulează în aceste puncte și a duratei mari necesare pentru preluarea apei în sistem. Apare diluția apelor menajere, ceea ce afectează procesul biologic prin degradarea microorganismelor din biomasa nămolului activ și decimarea numărului acestora din treapta biologică”, au explicat reprezentanții ApaVital Iași.

În perioada căderii precipitațiilor, conductele sunt suprasolicitate

Rețeaua de canalizare din Zona Metropolitană Iași funcționează în sistem unitar, ceea ce înseamnă că prin aceeași rețea de conducte este transportată atât apa de ploaie, cât și apa uzată menajeră și cea industrială. Odată cu dezvoltarea haotică a construcțiilor și din cauza modificărilor climatice din ultimii ani, au început să apară probleme de exploatare a sistemului de canalizare. Astfel, în perioada căderii precipitațiilor, conductele sunt suprasolicitate, iar deșeurile antrenate de ape le colmatează.

„Apa meteorică provenită din precipitații este preluată prin intermediul rețelei de canalizare și ajunge în stația de epurare, de unde este deversată curată în Bahlui, în concordanță cu cerințele Agenției pentru Protecția Mediului. Înainte de a fi evacuată în receptorii naturali, apa meteorică colectată în rețelele de canalizare este supusă unei epurări corespunzătoare”, au mai precizat oficialii ApaVital.

Pe lângă apa uzată evacuată din gospodării, unii utilizatori – din zonele unde există doar rețea de apă menajeră – deversează în rețeaua publică de canalizare și apă pluvială, îngreunând preluarea acestor debite de apă.

Un debit cât mai mic de ape pluviale preluate ajută și la o mai bună funcționare a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate.

Nu aruncați uleiul folosit la gătit în chiuvetă, aruncați-l la gunoi

Apele meteorice de pe proprietăți pot fi dirijate printr-un sistem de burlane până la un rezervor de stocare, gasindu-și utilizări diferite în gospodărie, cum ar fi udatul grădinilor. Folosind apa de ploaie colectată, veți reduce consumul de apă curentă și cheltuielile aferente acestui serviciu.

De asemenea, indiferent de tipul de ulei folosit la gătit, acesta nu trebuie aruncat în chiuvetă.

„Ajuns în sistemul de canalizare, se depune pe pereții conductelor, corodează țevile, formează un strat asemănător celui de ceară, provoacă un miros greu de suportat, având efecte negative și asupra stațiilor de epurare. Soluția e simplă: îl strângem în recipiente și îl predăm la punctele de colectare”, au mai precizat reprezentanții ApaVital Iași.

Adauga un comentariu