Local

Baroul Iași le recomandă avocaților să continue eforturile pentru accesarea dosarelor în format electronic! Telejustiția ia locul justiției, din cauza răspândirii COVID-19!

Publicat: 01 iun. 2020
Avocaților li s-a recomandat de către Baroul Iași să depună eforturi pentru optimizarea accesului la dosare în format electronic
Baroul Iași le recomandă avocaților să facă tot posibilul pentru optimizarea accesului la dosare în format electronic

Baroul Iași a făcut recent un apel fără precedent către avocați. Apelul este legat de prevenirea răspândirii COVID-19. Astfel, conducerea Baroului Iași a formulat o recomandare privind eforturile grefierilor și ale personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești în vederea optimizării accesului la dosare în format electronic. Mai exact, se recomandă atât avocaților, cât și justițiabililor să nu aglomereze sediile instanțelor de judecată ieșene în această perioadă

Baroul Iași a făcut recent o recomandare privind eforturile grefierilor și ale personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești în vederea optimizării accesului avocaților și al justițiabililor la dosare în format electronic. Recomandarea vine pentru a limita și preveni răspândirea pandemiei de COVID-19.

„Baroul Iași, în urma hotărârii adoptate de Consiliul Baroului Iași în ședința ce a avut loc pe data de 18 mai 2020, le adresează tuturor avocaților recomandarea ca, în măsura în care există posibilitatea și resursele necesare, aceștia să comunice instanțelor judecătorești cererile și orice alte înscrisuri și în format electronic, PDF, potrivit indicațiilor tehnice ale instanțelor”, au precizat reprezentanții Baroului Iași.

Baroul Iași a făcut o recomandare importantă pentru toți avocații

Baroul Iași a mai precizat că această recomandare are la origine nu doar susținerea în ansamblu a activității tuturor persoanelor care activează în Justiție, ci reprezintă și o contribuție pragmatică pentru a eficientiza consultarea dosarelor în format electronic în vreme de pandemie de COVID-19.

„Am făcut această recomandare în condițiile situației excepționale pe care o traversăm și chiar în afara acesteia. Baroul Iași subliniază caracterul de recomandare al acestei maniere de lucru, făcând apel la discernământul profesional al fiecărui membru al său care păstrează deplina apreciere cu privire la modalitatea în care alege să-și exercite profesia, în condiții de legalitate și deontologie”, au încheiat cei de la Baroul Iași.

Alte sfaturi date de Baroul Iași în vreme de pandemie cu COVID-19

Baroul Iași a mai făcut recomandări similare, de la izbucnirea pandemiei cu COVID-19.

„În contextul răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), conducerea Baroului Iași le recomandă avocaților să utilizeze diverse metode de comunicare la distanță. Depunerea Declarațiilor de venit se poate realiza prin transmiterea de către contribuabili prin fax sau prin e-mail. De asemenea, efectuarea plăților se poate realiza prin intermediul viramentelor bancare. Mai mult, diverse cereri pot fi trimise în format electronic, la adresa de e-mail a Baroului, iar, la filiala Casei de Asigurări a Avocaților din România, Iași, la adresa de e-mail a insituției”, au precizat recent reprezentanții Baroului Iași.

Măsuri luate de instanțe pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Încă de la începutul lunii martie 2020, instanțele din Iași au anunțat adoptarea unor măsuri de prevenirea a răspândirii COVID-19.

„În vederea prevenirii răspândirii la nivel național a infecției cu COVID-19, situație ce a determinat adoptarea de către Guvernul României a unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus – COVID-19, s-a stabilit că se vor judeca exclusiv cauzele cu caracter urgent. În cauzele care vor fi judecate în perioada următoare, completele vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferință. Accesul justițiabililor, avocaților etc. în incinta instanței va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

Se interzice accesul în sediul instanței a persoanelor cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora. Se interzice accesul în sediul instanței a persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc comunicate oficial de autorități, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19”, au transmis reprezentanții Tribunalului Iași cu măsurile adoptate pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19.

Odată cu măsurile adoptate de instanțe, și Baroul Iași a emis recomandări pentru toți avocații, din același motiv.

Adauga un comentariu