Actualitate

Bucureștiul intră în scenariul roșu: Se închid restaurantele!

Publicat: 07 mart. 2021
masă de restaurant
Restaurantele se închid în București

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență din București a decis ca Bucureștiul să intre în scenariul roșu. Decizia a fost luată după ce duminică, 7 martie, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a reunit în ședință extraordinară pentru a adopta noi măsuri după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Ședința a fost anunțată de instituția prefectului.

Astfel, în Capitală se închid restaurantele și cafenelele din interiorul clădirilor, din hoteluri, pensiuni și alte unități de cazare, barurile, discotecile și cluburile.

În ceea ce privește școlile, activitatea se desfășoară cu prezență fizică pentru preșcolari și elevii din învățământul primar. Elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați. Este permisă prezența fizică în cazul simulărilor examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali, la evaluările naționale și în cazul orelor remediale.

Bucureștiul intră în scenariul roșu: Activitatea restaurantelor în interiorul clădirilor, închisă

Se interzice activitatea cu publicul a restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și in interiorul altor spații publice închise, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu exceplia deservirii persoanelor cazate. Este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exterior, în aer liber. Trebuie asigurate o distanță de minim 2 metri între mese și participarea a cel mult 6 persoane la o masă.

Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

De asemenea este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați din domeniul jocurilor de noroc, cu exceplia LOTO.

Este interzisă activitatea în cinematografe, teatre, săli de concerte, inclusiv drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.

Este obligatorie purtarea măștii de protecție.

Restricții pentru operatori economici

Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.

În plus, se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.

Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distaţe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective. În schimb, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

Este interzisă organizarea şi desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in;

Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

Comentarii
Adauga un comentariu