National

Calendar ortodox 3 decembrie 2020. Sărbătoare mare pentru creștin ortodocși

Publicat: 03 dec. 2020
calendar artodox anul 2020
Calendarul ortodox din 3 decembrie 2020 îi prăznuiește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și pe Sf. Prooroc Sofonie

Calendarul ortodox din 3 decembrie 2020 îi prăznuiește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și pe Sf. Prooroc Sofonie.  Așadar, este mare sărbătoare pentru creștin ortodocși. Deoarece Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica în Postul Crăciunului creștinii au dezlegare la pește, ulei și vin.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a trecut la cele veșnice la 3 decembrie 1806 și a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. Sfântul Prooroc Sofonie este un sfânt din Vechiul Testament.

Calendar ortodox 3 decembrie 2020

Este mare sărbătoare astăzi pentru creștin ortodocși. Astfel, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Pe lângă acesta, ortodocșii mai parznuiesc astăzi un sfant, respectiv Sf. Prooroc Sofonie.

Pentru că suntem în Postul Crăciunului, Biserica Ortodoxa a dat dezlegare la pește, ulei și vin.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica s-a născut în anul 1730 în Săliștea Sibiului. La 19 ani ajunge în Țara Românească și intră în slujba mitropolitului grec Roșcă după care pleacă împreună în Muntele Athos, unde Sf. Gheorghe ajunge diacon. După 4 ani petrecuți la Muntele Sfânt, Sf. Gheorghe revine în țară la Mănăstirea Secu, apoi la Cernica. Sfântul călugăr a trecut la cele veșnice la 3 decembrie 1806 și a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. În sedința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a luat decizia privind canonizarea Cuviosului Stareț Gheorghe având data de prăznuire la 3 decembrie.

Sfântul Prooroc Sofonie este un sfânt din Vechiul Testament. Sfântul Sofonie era de loc din Muntele Savatara, din seminția lui Simeon. Sfântul a proorocit dărâmarea și pustiirea Ierusalimului, împărăștierea iudeilor, dar și venirea Mântuitorului. Sfântul Sofonie a murit și a fost îngropat în casa să, așteptând Învierea lui Iisus Hristos și eliberarea tuturor din Iad.

Acatistul Sf. Gheorghe de la Cernica

”Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşți, rugător neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul 1

Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală şi nevoinţe călugăreşți, de Împărăţia cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Icosul 1

Din tinereţile tale ai dorit viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstreşți intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamţ şi lucrând cu dreaptă socoteală virtuţile dumnezeieşți, ai făcut să se sălăşluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovniceşți, îţi cântăm unele că acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ţi-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învăţător al dreptei credinţe;
Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creştineşți;
Bucură-te, chip de bunătate şi cinste;
Bucură-te, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaş al cuvioşilor părinţi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!”

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Sofonie

”Troparul Sfântului Proroc Sofonie, glasul al 2-lea

A prorocului Tău, Doamne, Sofonie pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Că pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.
Stih: Sfinte Prorocule Sofonie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe tine te rugăm, prorocule, cel ce stai înaintea Scaunului lui Dumnezeu, să mijloceşți cu stă­ruinţă, să se dăruiască lumi­nare nouă, celor ce lăudăm, cu credinţă, cinstită pomenirea ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Arătatu-te-ai organ Dum­nezeiesc încăpător al Luminilor şi al darurilor Dumnezeiescului Duh, Preaînţelepte Sofonie. Pentru aceasta credincioşii, bucurându-ne, pe tine te fericim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Soarele Cel Ce a Strălucit din Sfânt pântecele tău, Stăpână, luminează cu raze strălucitoare tot pământul. Prin care luminându-ne, pe tine te cinstim, Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Prorocule Sofonie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel Ce toate le vede, că un Dumnezeu, ţi-a arătat cu Dumnezeiască cuviinţă şi ţi-a descoperit în chip vădit cunoş­tinţa celor viitoare şi chipul ce­lor ce vor să fie, fericite, vrednicule de laudă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Întărindu-ţi mintea, fericite, cu cucernică îndrăzneală te-ai plecat înaintea Dumnezeiescu­lui Duh şi ai primit de la El Dumnezeieştile îndrumări.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Iată, toate neamurile te feri­cesc cu credinţă pe tine, Ceea ce ai născut cu Trup sub ani, mai presus de fire, pe Cuvântul Cel fără de ani şi iarăşi ai rămas Fecioară.

Irmosul

Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.”

Adauga un comentariu