Eveniment-Social

Calendar ortodox 9 octombrie 2020 – Sfântul Apostol Iacov

Publicat: 09 oct. 2020
Calendar ortodox 9 octombrie 2020
Sfântul Apostol Iacov, fratele evanghelistului Matei, este considerat ocrotitorul Spaniei

Calendar ortodox 9 octombrie 2020. În această zi, românii sărbătoresc un sfânt important, pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu. Această lună este marcată de mai multe sărbători importante, printre care și cea de astăzi. În plus, fiind vineri, este şi zi de post, semnificând ziua în care Mântuitorul a îndurat patimile.

În data de 9 octombrie, creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu. Acesta este un sfânt important pentru religia noastră, motiv pentru care este sărbătorit cu cinste. Acesta a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului şi totodată este considerat ocrotitorul Spaniei.

Calendar ortodox 9 octombrie 2020

În fiecare an, la 9 octombrie, creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu. Acesta este unul dintre cei 12 aspostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi ocrotitorul Spaniei. Inițial, el a fost un pescar în Marea Galileii şi a simțit chemarea lui Dumnezeu de a-L urma pe Iisus ca discipol, devenind astfel apostol.

El a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt, reușind să transmită acolo Cuvântul Domnului, deși erau zone păgâne. În plus, a reușit să facă mai mulți păgâni să se convertească la creștinism. A participat la alegerea lui Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care îl vânduse pe Iisus.

Când Fecioara Maria i-a avertizat pe cei 12 apostoli despre moartea lui Iisus, Iacov şi-a început călătoria spre Ierusalim. Pe drum, însă, a fost însă capturat şi executat pentru erezie chiar de regele Irod Agrippa I. A fost răstignit pe cruce.

Rugăciunea zilei de vineri

Ziua de vineri este zi de post, pe care credincioșii o tratează așa cum se cuvine și sunt atenți la alimentele pe care le consumă. Rugăciunea zilei de vineri este dedicată lui Iisus Hristos și se spune că aduce noroc celui care o rostește. Cei mai încercați credinicioși rostesc această rugăciune și așteaptă ca Dumnezeu să le asculte cererea.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia! Amin!

Calendar ortodox 9 octombrie 2020. Tot la această dată se face pomenirea şi pentru Sfinții Cuvioși Andronic și Atanasia, soția lui. De asemenea, sunt celebrați Dreptul Avraam și nepotul său, Lot, Sfânta Muceniţa Poplia, dar şi Sfântul Cuvios Petru.

Adauga un comentariu