Stiri si curiozitati

Când se citește canonul Mântuitorului. Ce rugăciuni să rostești pentru îndepărtarea relelor lumești și iertarea păcatelor

Publicat: 09 aug. 2022
canonul Mantuitorului
Canonul Mântuitorului are o putere vindecătoare deosebită și se citește pentru liniște sufletească, spor în toate și îndepărtarea relelor.

Este important să știm când se citește canonul Mântuitorului și care sunt puterile nebănuite ale acestuia. La vreme de grea încercare trupească sau sufletească se rostesc rugi tămăduitoare și făcătoare de minuni pentru a scăpa de suferință, deznădejde și gânduri negre. Canonul Mântuitorului se citește după o rânduială anume pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești. Iată ce rugăciuni să rostești pentru îndepărtarea relelor lumești și iertarea păcatelor.

Când se citește canonul Mântuitorului pentru pocăință și iertarea păcatelor

Canonul către Iisus Hristos  este înzestrat cu o putere vindecătoare deosebită și se citește cât mai des cu putință pentru liniște sufletească, eliberarea de gânduri negre și îndepărtarea tuturor ispitelor din viața noastră. Canonul Mântuitorului este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă smerenie și credință. Atunci când ne simțim împovărați de păcate și probleme, rostirea acestui canon este de mare folos.

,,Acum mă apropii eu, păcătosul și îm­povăratul, către Tine, Stăpânul și Dum­nezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar. O, amar mie, păcătosului, că sunt ti­călos mai mult decât toți oamenii; po­căință nu este întru mine. Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng fap­tele mele cu amar.

Omule nebun și ticălos, pentru ce-ți pierzi vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale cu amar. Maica lui Dumnezeu Preacurată, caută spre mine, păcătosul, și mă iz­bă­vește de lațul vrăjmașului, îndrep­tân­du-mă pe ca­lea pocăinței, ca să plâng faptele mele cu amar.

Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat; dar acum, milostive Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia Ta. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzește-ne pe noi de rău­tățile vrăjmașului celui văzut și celui nevăzut și primește rugăciunile noastre și le du pe acestea Fiului tău, și-mi dă înțelepciune ca să fac voia ta.”

Pentru a avea parte de ajutorul divin putem citi și un canon de rugăciune către toate puterile cerești. Acest canon este făcător de minuni și îl ajută pe cel care se roagă să își păstreze credința statornică și să treacă mai ușor peste durerile și problemele lumești. La vreme de boală și durere trupească putem citi Acatistul Izvorul Tămăduirii.

Ce rugăciuni să rostești pentru îndepărtarea tuturor relelor și liniște sufletească

La vreme de tulburare și neliniște sufletească este bine să rostim câteva rugăciuni tămăduitoare. Pentru vindecarea suferințelor, îndepărtarea gândurilor negre și iertarea păcatelor lumești putem rosti zilnic rugăciunea pentru uşurarea sufletului la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care îl tulbură pe om.

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă ru­gă­ciu­nea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugă­ciu­nea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat! Miluieşte-mă, Doamne, că ne­pu­tincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte su­fle­tul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nop­ţile îmi stropesc patul cu lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.”

Canonul Mântuitorului are o putere vindecătoare deosebită și se citește pentru liniște sufletească, spor în toate și îndepărtarea relelor. Acest canon este făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu