Stiri si curiozitati

Când se citește Psalmul 33: Rugăciune pentru izbăvirea din necazuri și din primejdie de moarte

Publicat: 06 mai 2021
Psalmul 33
Psalmul 33 este o rugăciune pentru izbăvirea din necazuri și din primejdie de moarte

Persoanele care se află în agonia morții, când sunt chinuiți de demoni în ceasul morții trebuie să știe că Psalmul 33 trebuie citit deoarece este de mare ajutor. De asemenea, atunci când oștirile vrăjmașe amenință să calce hotarele ca să facă rău, Psalmul 33 poate avea mare putere.

Toți Psalmii lui David sunt rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu, dar și niște rugăciuni de pocăinţă. Prin citirea acestor Psalmi, credincioșii își exprimă frământările din suflet și recunosc în faţa lui Dumnezeu toate păcatele făcute cu voie sau fără de voie.

Psaltirea reprezintă de fapt cartea fiecărui suflet, o carte a credinţei tale, a căderilor tale.

Citirea Psaltirii poate fi privită ca un un act de pocăinţă din partea credinciosului care caută curăţire şi iertare prin forţa pe care o au psalmii de a întoarce spre fapta bună, spre căinţă.

Când se citește Psalmul 33: Când totul merge după dorinţa ta

Psalmul 33 este o rugăciune pentru izbăvirea din necazuri și din primejdie de moarte. În acest psalm există o multitudine de învățături morale, care ajută vindecarea sufletului, arătând credinciosului cum acționează dreptatea, judecata și mila lui Dumnezeu.

Prin citirea psalmului 33, credinciosul aduce o laudă și o mulțumire lui Dumnezeu pentru judecățile Lui drepte și își afirmă încrederea în Dumnezeu ca un om drept și bun.

Așa cum spunea Părintele Arsenie Boca, citirea Psalmului 33 ne ajută „să vedem cu ochii lui Dumnezeu, să gândim cu minte îndumnezeită, să înțelegem în lumină divină și cele sensibile de aici, și cele eterne ale existenței“.

Potrivit Psalmului 33, doar omul drept, bun și smerit, care-și pune nădejdea în Dumnezeu, poate să înalțe rugăciuni ajutătoare când necazurile îl împresoară.

Cum se citește Psalmul 33

Toți cei care vor să scape de necazuri și din primejdie de moarte trebuie să citească Psalmul 33:

„Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea.

Pururea lauda Lui în gura mea.

În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se veselească.

Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună.

Căutat-am pe Domnul și m-a auzit, și din toate necazurile mele m-a izbăvit.

Apropiați-vă de El și vă luminați, și fețele voastre să nu se rușineze.

Săracul acesta a strigat, și Domnul l-a auzit pe el, și toate necazurile Lui l-a izbăvit.

Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și-i va izbăvi pe ei.

Gustați și vedeți că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduiește în El.

Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el.

Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine.

Frica Domnului că voi învăța pe voi.

Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune?

Oprește-ți limba de la rău, și buzele tale să nu grăiască vicleșug.

Ferește-te de rău și fă binele, caută pacea și o urmează pe ea.

Ochii Domnului spre cei drepți, și urechile Lui spre rugăciunea lor.

Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.

Strigat-au drepții, și Domnul i-a auzit pe ei, și din toate necazurile lor i-a izbăvit.

Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă, și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui.

Multe sunt necazurile drepților, și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.

Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.

Moartea păcătoșilor este cumplită, și cei ce urăsc pe cel drept vor greși.

Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi, și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El.”

Adauga un comentariu