Stiri si curiozitati

Când și cum se citește canonul de spovedanie. Ce rugăciuni să rostești pentru iertarea păcatelor

Publicat: 14 sept. 2022
Când și cum se citește canonul de spovedanie. Ce rugăciuni să rostești pentru iertarea păcatelor
Pentru a ne pregăti spiritual înainte de împărtășirea cu Sfintele Taine, este bine să citim canonul de spovedanie pentru iertarea păcatelor și liniște sufletească.

Este bine să știm când și cum se citește canonul de spovedanie pentru a avea parte de binecuvântarea divină. Înainte de spovedanie, este necesară pregătirea spirituală a credinciosului pentru a primi Sf. Împărtășanie. Iată ce rugăciuni să rostești pentru iertarea păcatelor și liniște sufletească.

Canonul de spovedanie, când și cum se citește

Înainte de împărtășirea cu Sfintele Taine, este necesară o pregătire spirituală a credinciosului, pregătire ce presupune mărturisirea tuturor păcatelor. Canonul se rostește înainte de a ne spovedi preotului duhovnic, cu mintea eliberată de gânduri negre, cu multă credință și smerenie.

,,Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele. La tine cad strigând eu, nevrednicul: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv, ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul. Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească.

Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei, Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat. Nu, Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele, nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine. Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu. Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește. Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit, n-am alergat la alt tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin.

Nu lepăda, dar, rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne, Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria, Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin.”

Pe lângă acest canon de spovedanie, putem citi înainte de împărtășirea cu Sfintele Taine și un canon de pocăință către Maica Domnului. Acesta este făcător de minuni și are o putere tămăduitoare deosebită. De asemenea, pentru alinarea durerilor și suferințelor trupești sau sufletești putem citi și acatiste pentru sănătate.

Cum să te rogi pentru iertarea păcatelor și ajutor divin

La vreme de grea încercare trupească sau sufletească, atunci când suntem împovărați de griji și gânduri rele, este bine să rostim câteva rugăciuni vindecătoare. Mai mult, pentru a scăpa de povara păcatelor lumești și a ne elibera mintea și sufletul de deznădejde și teamă, putem citi zinic Psalmul 50 pentru a avea parte de ajutorul și binecuvântarea tuturor forțelor cerești. Acest psalm făcător de minuni se poate citi și înainte de spovedanie pentru pocăință și pentru a fi iertați de toate păcatele săvârșite cu voie sau fără voie.

,,Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, dar Tu ești drept întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie iarăși bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.”

Pentru a ne pregăti spiritual înainte de împărtășirea cu Sfintele Taine, este bine să citim canonul de spovedanie pentru iertarea păcatelor și liniște sufletească. Acest canon are o putere vindecătoare deosebită pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.
Adauga un comentariu