Stiri si curiozitati

Când și cum se citește Psalmul 100. Ce rugăciuni de mulțumire să rostești pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Publicat: 21 sept. 2022
Psalmul 100
Psalmul 100 are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește pentru a mulțumi divinității pentru toate darurile primite.

Mulți credincioși vor să afle când și cum se citește Psalmul 100. Acesta este tămăduitor și făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Psalmul 100 este unul de laudă și preamărire a divinității și este înzestrat cu o putere deosebită. Iată ce rugăciuni de mulțumire să rostești pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

Când și cum se citește Psalmul 100

La vremea de necaz și grea întristare rostirea unor rugăciuni vindecătoare este de mare ajutor. Este binecunoscut faptul că rugăciunile reprezintă o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să treacă mai ușor peste suferințe. De mare ajutor în cele mai grele momente sunt și psalmii.

Aceștia sunt înzestrați cu o putere nebănuită și se rostesc după o rânduială anume. De pildă, Psalmul 100 este unul de laudă și preamărire a divinității. Acesta se rostește cât mai des cu putință pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. De asemenea, acest psalm făcător de minuni se citește și pentru pocăință și iertarea păcatelor. Este bine ca înainte de a citi acest psalm să ne eliberăm mintea de gânduri rele și să ne rugăm cu multă credință și smerenie pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești.

,,1.Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne

2.Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?

3.Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.

4.N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât.

5.Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.

6.Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.

7.Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat.

8.Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.

9.Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei.

10.În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.”

Pe lângă Psalmul 100, putem rosti și o rugăciune către Sf. Arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii. Această rugă ne ferește de rele și ispite, fiind de grabnic ajutor la vreme de întristare și deznădejde. Atunci când trecem prin dureri trupești și suntem copleșiți de suferință este bine să citim zilnic cea mai puternică rugăciune pentru sănătate.

Ce rugăciuni să rostești pentru a mulțumi divinității

Pe lângă rugăciunile de cerere, la fel de importante sunt și cele de mulțumire și preamărire a divinității. Acestea se rostesc cât mai des cu putință pentru a avea parte de binecuvântarea cerească și de spor în toate.

Una dintre cele mai importante rugăciuni este cea de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

,,Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Psalmul 100 are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește pentru a mulțumi divinității pentru toate darurile primite. De asemenea, acest psalm se spune pentru iertarea păcatelor și îndepărtarea relelor lumești din viața noastră.
Adauga un comentariu