Stiri si curiozitati

Canon către îngerul păzitor. Ce rugăciuni să rostești pentru a fi ocrotit de toate forțele cerești

Publicat: 24 iun. 2022
canon catre ingerul pazitor
Pentru a fi feriți de rele și a avea parte de ocrotirea tuturor forțelor cerești este bine să citim zilnic un canon către îngerul păzitor.

Pentru a fi feriți de necazuri și suferințe putem citi cât mai des cu putință un canon către îngerul păzitor. Acesta este de grabnic ajutor în cele mai grele momente și îl ajută pe credincios să treacă peste suferințele lumești. Iată ce rugăciuni să rostești pentru a fi ocrotit de toate forțele cerești și a avea parte de binecuvântarea divină.

Canon către îngerul păzitor pentru îndepărtarea tuturor relelor

Este binecunoscut faptul că fiecare persoană este vegheată încă de la naștere de un înger păzitor. Rugăciunile către cel care ne ferește de rele sunt înzestrate cu o putere vindecătoare deosebită și sunt făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

Pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești și a fi feriți de ispite, deznădejde și necazuri, este bine să citim un canon către îngerul păzitor.

,,Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit, folositorul și îndrep­tă­torul vieții mele, pe care te-am do­bândit de la Dumnezeu, te laud, dumnezeiescule înger al lui Dumnezeu, Cel atotstăpânitor. Vrând ca toți oamenii să se mântuiască, Cuvinte, ai pus pe sfinții îngeri îndreptători și luminați povățuitori oamenilor, care ne povățuiesc pe noi la frica Ta. De noaptea cea întunecată fiind cu­prins și cu negura cea deasă a patimilor fiind aco­perit, cu lumina pocă­in­ței luminează-mă, în­drep­tătorule, fo­lo­sitorule și păzitorule al meu.

De-a dreapta sufletului meu celui ti­călos să te văd stând, luminat și blând, pe tine, ajutătorul și folositorul meu, când va ieși din mine cu anevoie su­fletul meu, și iz­gonind pe amarii vrăj­mași, care caută să mă apuce. Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dum­nezeu, care faci vrerile Lui cele dumne­zeiești, ai multă îndrăznire că­tre Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceas­ta, cu căldură roagă-L pentru mine, ca mântuindu-mă prin tine, să te laud folo­sind și acoperământul tău.”

La vreme de suferință trupească sau sufletească putem rosti și o rugăciune de noapte, făcătoare de minuni și tămăduitoare. Atunci când suntem copleșiți de probleme și ne simțim împovărați de griji, dar mai ales când suntem certați cu cineva drag, putem citi zilnic un acatist de iertare.

Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Rugăciunile sunt o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea și îl ajută pe cel aflat în suferință să treacă mai ușor peste probleme și să își păstreze credința statornică. Rostirea unor rugăciuni către îngerul nostru păzitor sunt de mare folos la vreme de disperare și deznădejde.

Preoții ne sfătuiesc să citim cât mai des cu putință o rugăciune vindecătoare către sfântul înger păzitor.

,,Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.”

Pentru a fi feriți de rele și a avea parte de ocrotirea tuturor forțelor cerești este bine să citim zilnic un canon către îngerul păzitor. Acesta este făcător de minuni și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să aibă parte de liniște sufletească, spor în toate și să își păstreze credința statornică.
Adauga un comentariu