Stiri si curiozitati

Canon de rugăciune către îngerul păzitor: Cum să te rogi pentru iertarea păcatelor

Publicat: 26 iul. 2021
icoană îngerul păzitor
Canonul de rugăciune către îngerul păzitor este de mare ajutor pentru orice creștin care vrea să ceară ajutorul sau să mulțumească pentru protecție îngerului păzitor

Orice bun creștin știe că are un înger păzitor care ăl veghează și îl călăuzește în viață și căruia trebuie să i se roage pentru a fi ferit de toate relele și pentru a fi sănătos și a-i merge bine. Una dintre cele mai puternice rugăciuni către îngerul păzitor este Canonul de rugăciune către îngerul păzitor.

Acest canon a fost făcut de Sfântul Ioan al Evhaitelor, cunoscut și sub numele de Ioan Mavropous și apărut în Ceaslovul nostru, este de mare ajutor pentru orice creștin care vrea să ceară ajutorul sau să mulțumească pentru protecție îngerului păzitor.

icoană îngerul păzitor

Canon de rugăciune către îngerul păzitor: Cine a fost Ioan Mavropous

Sfântul Ioan al Evhaitelor, cunoscut și sub numele de Ioan Mavropous, este unul dintre cei mai importanți imnografi din secolul al XI-lea. Acesta a fost teolog, poet, umanist bizantin, pomenit pe 5 octombrie, în ziua trecerii sale la Domnul. De altfel, acesta este ultimul mare imnograf bizantin.

Cel mai cunoscut fapt despre viața sa este aportul său semnificativ la instituirea sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, prăznuiţi până astăzi pe 30 ianuarie.

Producţia imnografică a lui Ioan este foarte vastă şi împrăștiată în manuscrise prin diverse biblioteci ale lumii.

Câteva canoane și rânduieli ale Sfântului Ioan au intrat în uzul general: slujba deja citată din 30 ianuarie, pentru sfinţii Trei Ierarhi, două canoane dedicate Sfântului Teodor Tiron în Triod, pentru prima sâmbătă din Postul Mare, unul din foarte multele sale canoane către Născătoarea de Dumnezeu este inserat, cu oarece lacune, în slujba din 27 ianuarie.

icoană îngerul păzitor

În Ceaslov se poate citi Canonul către îngerul păzitor, pe care Zoe Dumitrescu-Bușulenga îl considera printre cele mai frumoase creații ale literaturii universale. De asemenea, un canon de umilinţă către Născătoarea de Dumnezeu este păstrat în Molitfelnic.

Sfântului Ioan Mavropos îi sunt atribuite cu certitudine 160 de canoane, păstrate în 29 de manuscrise, după cum urmează: 25 de canoane dedicate Mântuitorului Hristos, 68 de canoane ale Maicii Domnului, 11 canoane pentru Sfântul Ioan Botezătorul, 8 canoane pe glasuri pentru Sfântul Petru, 8 canoane tot pe glasuri pentru Sfântul Pavel, 8 canoane pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, 8 canoane pentru Sfântul Nicolae, 2 canoane pentru Sfinții Trei Ierarhi, 2 canoane pentru Sfântul Teodor Tiron, 2 canoane pentru Sfântul Vasile cel Mare, 2 canoane pentru Sfântul Grigorie din Nazianz, 2 canoane pentru Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 2 canoane pentru Iosif Imnograful, 1 canon pentru îngerul păzitor și câte un canon închinat altor sfinți: Arhanghelul Mihail, Gheorghe, Atanasie cel Mare, Teodor Stratilat, Sfinții Cosma și Damian, Sfântul Modest.

icoană îngerul păzitor

Cum se rostește Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului

Pentru a spune corect Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului trebuie să spui la început:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău“.

După, se spune „Tatăl nostru“, urmat de Cântarea 1: glasul al 8-lea, care se încheie cu un mesaj pentru Născătoarea de Dumnezeu:

„Tu ești, Stăpână, liniștea și adăpostirea celor învăluiți în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a multe feluri de patimi.“

Pe urmă, se rostestc Cântările, de la 3 la 9, iar la final se spune Rugăciunea către sfântul înger păzitor:

„Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.“

icoană îngerul păzitor

Adauga un comentariu