Stiri si curiozitati

Cât este taxa pentru pașaportul simplu electronic? Află cum se poate efectua plata

Publicat: 04 iul. 2022
un pasaport și două carduri de credit
Pașaportul simplu electronic reprezintă documentul de călătorie eliberat cetățenilor români, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu se află în niciuna dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Dacă nu știi cât este taxa pentru pașaportul simplu electronic, ai ajuns în locul potrivit. Descoperă, în acest articol, care este contravaloarea pașaportului și cum se poate efectua plata.

Pașaportul simplu electronic reprezintă documentul de călătorie eliberat cetățenilor români, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu se află în niciuna dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. De asemenea, cei care solicită eliberarea unui pașaport simplu electronic trebuie să aibă un Cod Numeric Personal (CNP).

Cererea pentru dobândirea pașaportului poate fi depusă în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dar și în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Iată cât este taxa pentru pașaportul simplu electronic și de ce documente ai nevoie pentru a-l obține.

un pașaport simplu electronic pe o hartă
Pașaportul simplu electronic reprezintă documentul de călătorie eliberat cetățenilor români, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu se află în niciuna dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cât este taxa pentru pașaportul simplu electronic?

În România, pentru pașaportul simplu electronic, cetățenii trebuie să achite 258 de lei, dacă vorbim despre persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani și 234 de lei, dacă persoanele au vârsta mai mică de 12 ani. În cazul pașaportului simplu temporar, contravaloarea este de 96 de lei, indiferent de vârstă.

Plata se poate efectua, potrivit Direcției Generale de Pașapoarte, la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank, online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro, dar și prin mandat poștal (în curs de implementare).

De precizat este că pentru cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu tarifele sunt aceleaşi. În schimb, pentru cererile depuse prin intermediul misiunilor diplomatice, sumele care se plătesc sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, scrie pasapoarte.mai.gov.ro.

un bărbat care se află în aeroport
În România, pentru pașaportul simplu electronic, cetățenii trebuie să achite 258 de lei, dacă vorbim despre persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani și 234 de lei, dacă persoanele au vârsta mai mică de 12 ani. În cazul pașaportului simplu temporar, contravaloarea este de 96 de lei, indiferent de vârstă.

Documente necesare pentru obținerea pașaportului simplu electronic

În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România, documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sunt: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie (trebuie să fie însoțită de certificatul de naștere, în original) sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.

Totodată, mai este nevoie și de documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului și, dacă există, pașaportul anterior.

Pentru minorii cu domiciliul în România, care au împlinit vârsta de 14 ani, este nevoie de: cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; certificatul de naştere al minorului, în original; declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii); certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original; documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului; paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Dacă vorbim despre cerera formulată de un singur părinte/ părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de următoarece documente: hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului; hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte; actul de deces al celuilalt părinte, în original și actul de desemnare a reprezentantului legal.

o hartă pe care se află mai multe obiecte
În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România, documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sunt: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie (trebuie să fie însoțită de certificatul de naștere, în original) sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.

Reamintim că mai multe informații găsești pe site-ul pasapoarte.mai.gov.ro. Aici poți afla dacă pașaportul poate fi făcut în alt județ  sau în cât timp se eliberează pașaportul.
Adauga un comentariu