Eveniment-Social

Câți candidați s-au prezentat la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar, la Iași

Publicat: 29 iul. 2020
Câți candidați s-au prezentat la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar, la Iași

Ministerul Educației și Cercetării a transmis miercuri, 29 iulie 2020, o informare privind proba scrisă din cadrul concursului, de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare), sesiunea 2020.

Câți candidați s-au prezentat la proba scrisa din cadrul concursului de titularizare

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în cele trei de centre de examen organizate la nivelul județului Iași, s-au prezentat 1393 de candidaţi (87,39%) din cele 1594 de cadre didactice înscrise. Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, au fost înscriși 160 de candidaţi.

72 dintre aceștia s-au retras din motive personale sau medicale, iar în centrele organizate la Iași, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. De asemenea, nu s-au înregistrat cazuri de candidați sau membri ai comisiei cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Când vor fi afișate primele rezultate

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

În județul Iași sunt în total 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). De precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare, doar pe durata de viabilitate a postului

Defalcat, în județul Iași sunt în total 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). Mai departe, de precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului. În detaliu, posturi titularizabile în urban sunt: 1 aeromodele, 1 arhitectură, 1 artă vocală, 3 corepetiție, 2 dans clasic, 2 dans popular, 1 Educație fizică și sport, 1 Educație tehnologică, 1 educatori pentru învățămant special, 30 educatoare, 1 estetică și igiena corpului omenesc, 1 fanfară, 2 Fizică.

Urmează 1 la Geografie, 1 Informatică și TIC, 8 învățători, 2 Medicină generală, 7 muzică instrumentală, 1 orchestră populară, 4 alimentație publică ca maiștri instructori, 2 asistență medicală ca maiștri instructori, 2 estetică și igiena corpului omenesc – maiștri instructori, 1 transporturi ca maiștri instructori și 1 la șah. La posturi titularizabile rural sunt 7 pe Educație fizică și sport, 1 educatoare (rommani), 11 educatoare, 2 electronică și automatizări și 1 la Fizică. De asemenea, la Iași ca posturi complete (cu 18 ore și mai mult) sunt 782 dintre care: 352 urban și 430 rural. Pe de altă parte, posturi incomplete (cu mai puțin de 18 ore) sunt 994 dintre care: 423 urban și 571 rural.

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Aceasta a început la ora 9:00 cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare

Astăzi 29 iulie, proba scrisă din cadrul concursului național de Titularizare 2020 a început la ora 9:00, iar în județul Iași s-a desfășurat cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale. Totul cu normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisia de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Adauga un comentariu