News Flash:

Ce modificari aduce noul Cod al Muncii

11 Decembrie 2010
3156 Vizualizari | 6 Comentarii
Ministerul Muncii a supus dezbaterii, ieri, proiectul de modificare a actualului Cod al Muncii, care sta la baza relatiilor dintre angajat si angajator din anul 2005.
Angajatii vor avea contractul de munca suspendat cat sunt in greva, iar liderii sindicali vor putea fi concediati daca nu-si indeplinesc criteriile de performanta profesionala, prevede proiectul de modificare a Codului Muncii.


Potrivit noului Cod, ce va intra din nou în discutie la guvern miercuri, creste atât perioada obligatorie de preaviz, cu 5, respectiv 15 zile pentru cei din conducere, dar si cea de proba, cu 15, respectiv 30 de zile. În plus, si durata timpului de lucru va putea fi mai mare, prin raportarea orelor saptamânale de lucru la o perioada mai lunga.
Angajatorul va putea tine în proba succesiv, pe acelasi post, oricâte persoane doreste, iar angajatii vor fi evaluati, dar si concediati (inclusiv colectiv), pe baza unor criterii si obiective de performanta individuala. Însa, contractul lor nu va mai putea fi suspendat ca o forma de sanctiune disciplinara. Iar concediul de odihna fractionat a fost redus de la 15 la cel putin 10 zile.

Dupa experienta efectelor negative ale crizei asupra companiilor din România, guvernantii au introdus alte noi masuri în proiectul de modificare a Codului Muncii. Astfel, în cazul reducerii temporare a activitatii din ratiuni economice, patronul poate scurta saptamâna de lucru de la cinci la patru zile, dar poate sa dispuna si maximum 15 zile de concediu fara plata pe an, cu informarea sindicatului.

Iata principalele schimbari pe care le propune noul Cod al Muncii:

Contractul individual de munca trebuie sa fie obligatoriu încheiat în foma scrisa înainte de începerea activitatii.

    * Nu mai este interzisa încheierea contractului individual de munca în scopul prestarii unei munci imorale.

    * Angajatorul trebuie sa stabileasca „criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului”, „obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora”, mentionate de la angajare, criterii în functie de care se vor face si concedierile colective.

    * Angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta în contract, plata indemnizatiei de neconcurenta încetând din luna urmatoare notificarii scrise a angajatului privind denuntarea acesteia.

    * Certificatul medical care stabileste ca o persoana este apta de munca trebuie prezentat înainte de încheierea contractului individual de munca. nu mai poate fi acceptat ulterior.

Perioada de proba creste de la 30 la maximum 45 de zile calendaristice pentru angajatii cu functii de executie, respectiv de la 90 la cel mult 120 de zile în cazul celor cu functii de conducere. Pentru persoanele cu handicap se mentine perioada de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

    * Este eliminata perioada de proba de maximum sase luni pentru absolventi, iar în cazul în care angajatorul nu vrea sa-i angajeze dupa perioada de proba, contractul individual de munca poate înceta fara preaviz, printr-o notificare scrisa. Debutantii nu trebuie sa mai încheie contract de adaptare profesionala, stabilit pe o perioada determinata de un an.

    * Este permisa angajarea succesiva a mai mult de trei persoane în perioada de proba pentru acelasi post, noul Cod nu mai prevede nicio limita.

Angajatorul este obligat sa elibereze adeverinte inclusiv fostilor salariati, nu doar actualilor angajati. Se interzice cumulul a mai mult de doua functii la acelasi patron, însa nu mai exista obligativitatea de a notifica toti angajatorii la care este încadrata o persoana cu privire la locul de munca de baza.Delegarea unui salariat se poate face pe o perioada de cel mult doua luni si se poate prelungi numai cu acordul salariatului din doua în doua luni, fata de perioada maxima de doua luni pentru prelungire stipulata acum.
Suspendarea contractului individual de munca al unui salariat nu mai poate fi dispusa ca sanctiune disciplinara, pe maximum 10 zile, însa este permisa „pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor” sau daca a expirat perioada de avizare.
Daca „în timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauza de încetare de drept a contractului individual de munca, cauza de încetare de drept va prevala”.

Daca patronul decide reducerea temporara a activitatii, „pentru motive economice, tehnologice, structurale  sau similare pe perioade care depasesc 30 zile, va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamâna, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pâna la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului.
În plus, în cazul în care „din motive obiective” activitatea se întrerupe temporar, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, „angajatorul poate acorda în aceasta perioada concediu fara plata, dupa informarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii”.
Contractul de munca înceteaza si ca urmare a decesului patronului-persoana fizica si a dizolvarii firmei, dar si atunci când angajatul primeste decizia de pensionare anticipata, anticipata partiala, de pensionare pe caz de boala sau pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare.
Nulitatea absoluta a contractului individual poate fi constatata doar prin hotarâre judecatoreasca definitiva, nu si prin acordul partilor.
Angajatorul poate sa faca angajari dupa ce a efectuat concedieri colective daca compania îsi revine economic oricând, adica si mai repede decât actualul termen de noua luni. În plus, nici nu mai este obligat sa-i anunte/angajeze pe salariatii disponibilizati anterior.
Angajatorul este obligat sa înregistreze demisia salariatului. „Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba”. În plus, în aces caz patronul risca o amenda între 1.500 si 3.000 de lei.

Termenul de preaviz în caz de demisie/concediere „este cel convenit de parti în contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut în contractele colective de munca aplicabile”, însa nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mic de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere”, fata de 15, respectiv 30 de zile în prezent.
Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia pe maximum trei ani, fata de doi - cât este în prezent. El poate fi prelungit, „cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari”, fara a depasi maximum trei contracte succesive, fata de cel mult doua – cum e acum, încheiate pe cel mult 24 de luni.
În plus, angajatorul nu mai este obligat sa angajeze o persoana cu contract pe perioada nedeterminata, dupa reînnoirea succesiva a unui contract determinat pe respectivul post pâna la cel mult trei ani.

Salariatul temporar trebuie sa încheie un contract de munca temporara cu agentul de munca temporara, fara a plati vreo taxa, comisionul va fi perceput de la firma care-l solicita. Salariatul nu poate fi angajat pentru a înlocui un angajat cu contractul suspendat pentru ca participa la greva.
Contractul poate fi încheiat pe maximum doi ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, printr-unul nou, pe o perioada totala de maximum trei ani, aceste perioade fiind dublate fata de cele din prezent. Firma poate refuza un salariat temporar si poate dispune încetarea înainte de termen a contractului temporar.
Perioadele de proba pentru salariatii temporari au fost crescute, variind între 2 zile si 30 de zile lucratoare, în functie de perioada contractuala si functie. În perioadele dintre contracte, agentii de munca temporara nu mai sunt obligati sa le plateasca salariatilor o suma egala cel putin cu salariul minim pe economie.
Durata timpului de munca, cu tot cu orele suplimentare, poate fi prelungita peste limita de 48 de ore pe saptamâna cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, fata de trei luni în prezent, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamâna.

„Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni”, cu derogari pâna la maximum 12 luni „sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de munca”.

În plus, „angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauza”, fara a fi nevoie sa fie prevazut acest drept în contractele colective sau regulamentele interne.

Angajatorul este obligat sa tina evidenta orelor de munca ale fiecarui salariat si sa o puna la dispozitia inspectorului de munca atunci când i se cere, altfel risca o amenda între 1.500 si 3.000 de lei. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite în urmatoarele 60 de zile, fata de 30 de zile în prezent, dupa efectuarea acesteia.
În plus, „în perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite ce se vor constitui într-un cont cu care angajatorul sa poata sa compenseze, în avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului”.
Salariatii de noapte beneficiaza de un spor la salariu de minimum 15% din salariul orar de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.
Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.
Concediul de odihna ce trebuie luat cumulat în fiecare an calendaristic este stabilit la cel putin 10 zile lucratoare, fata de 15 în prezent, în cazul în care programarea concediilor se face fractionat.

Liderii sindicali, ca si reprezentantii salariatilor, vor putea fi concediati în perioada mandatului si doi ani dupa încetarea acestuia pentru „necorespundere profesionala”, prevedere ce este exclusa în actualul Cod.
Reprezentantii salariatilor trebuie sa fie persoane cu „capacitate deplina de exercitiu”, nu mai exista vechile conditii: 21 de ani si cel putin un an neîntrerupt de munca la actualul angajator. Ei vor putea negocia contractul colectiv de munca.
Se elimina prevederile referitoare la patronat, se defineste patronul, exclusiv ca persoana juridica, si sunt recunoscute organizatiile, nu asociatiile, patronale.
Se elimina termenii de conflict de interese si de drepturi, ramâne doar conflictul de munca, ce vizeaza doar „conflictele dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca”.
Angajatorul poate recupera pagubele materiale produse de salariati „din vina si în legatura cu munca lor” în maximum 30 de zile de la evaluarealor si notificarea angajatului, iar daca acesta din urma refuza, patronul îi poate retine lunar sume din salariu în contul respectivei pagube.
Angajatii vor fi obligati sa aduca dovezi daca se declanseaza un conflict de munca si se ajunge în instanta, aceste probe nu mai cad exclusiv în sarcina angajatorului, cum este acum.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (6)

alin  | #135340
Eu sunt patron si sunt fericit de ce prevede acest cod Faptul ca angajatii mei raman pe drumuri daca mor eu ,imi mangiie orgoliu.Dar mai mult ma bucur ca pot face program individualizat pentru vreo angajata pe care pun eu ochii...he he he..Imi frec mainile de placere.Ce sa spun imi place tare mult cum gandeste guvernul. Faptul ca nu sunt obligat nici la salar minim pentru angajati e ok.E super tare...
bica  | #135346
La indieni odata cu moartea sotului, sotia este omarata si arsa pe rug.asa trebuie sa facem si noi cu angajatii la patron.Sa moara odata cu patronul si sa fie ingropati odata cu el.
vasile calugaru  | #135381
Ordinarii din guvern sunt cu totii patroni asa ca isi fac lege chiar pentru ei.
In plus trebe sa linga si cu.rul investitorilor straini, care le dau comisioanele.
Nu trebuie sa ne mai intrebam daca sa plecam din tara, ci unde plecam.
Dar mai bine ii facem sa plece ei... Nasterea mamii lor de slugoi handicapatippX5
raul  | #135396
ESTI UN IDIOT SI RETARDAT MINTAL @ALIN!!!!
RUSINE SA-TI FIE DACA ESTI PATRON!!!!
NICI LA TONETA NU TE-AS VEDEA LA FELUL CUM GANDESTI!!!!
RUSINE !!!!
Marius  | #135418
Tare esti prost bai Raul
mimi  | #137501
in momentul in care ar intra in vigoare acest cod al muncii,sa nu mai mearga nimeni la lucru,sa vedem patronii pot trai fara cei care le baga banii in buzunar? nu isi dau seama ca fara sclavi nu ar exista stapani? rusine sa le fie gunoaielor din guvern si parlament,
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3478 (s) | 22 queries | Mysql time :0.224803 (s)