WoW!

Ce rugăciune să spui sâmbăta ca să ți se împlinească dorințele

Publicat: 06 dec. 2019

Ce rugăciune rostești, aceea îți influențează soarta. E important să știi ce rugăciune să spui. Fiecare zi a săptămânii are o rugăciune a ei, însă rugăciunea de sâmbătă are o putere aparte. Fiecare zi a săptămânii trebuie marcată prin rugăciune, în special de mulțumire față de binecuvântarea divină. Iar sâmbăta, e chiar bine să te rogi.

Ce rugăciune se rostește sâmbăta

„Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu prea drept, știu că păcatele mele sunt nenumărate. De aceea, Te rog astăzi, sâmbătă, zi în care de Iosif şi de Nicodim ai fost pus în mormânt. Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău Suflet. Și de acolo Ai îndepărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale. Și ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri.

Căci i-ai mântuit din robia cea cumplită. Și i-ai suit în rai. Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi viclene. Ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alunga întunericul păcatelor mele şi suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de fata Ta.

Doamne, primește ruga mea!

Doamne, primeşte umila mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maice, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-a pus în mormânt, care a treia zi Te-a văzut înviat din morţi şi la Înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tai Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei morţi, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi, către care zic şi eu nevrednicul: O, fericiţi servitori ai Lui Dumnezeu, nu încetaţi a vă ruga Lui ziua şi noaptea, pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate!

Mijlociţi pentru noi darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru că prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună darul Lui Dumnezeu spre folosul cel sufletesc, în mărirea Lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia I se cuvine cinste şi închinare în veci. Amin.’loading...

Adauga un comentariu