WoW!

Cea mai puternica rugaciune catre Sfintii Petru si Pavel

Publicat: 29 iun. 2020
Astazi se citeste o rugaciune de Sf. Apostoli Petru si Pavel
Rugăciunea de astăzi se spune după ce ai luat aghiasmă și anafură

Creștin-ortodocșii comemorează astăzi doi apostoli importanţi ai creştinătăţii: Sf. Petru şi Pavel. În biserici, după slujba Evanghelia Mică se citeşte acatistul, iar apoi se săvârşeşte Evanghelia Mare. În acest material vă prezentăm pe scurt cine au fost cei doi şi ce rugăciune se citește de Sf. Petru şi Pavel.

Ziua este plină de însemnătate atât din punct de vedere religios, cât şi cultural. Data de 29 iunie constă nu doar în participarea la slujbă, ci şi într-o serie de obiceiuri şi tradiţii de Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Se zice că, dacă rosteşti astăzi o rugăciune specială, vei avea bunăstare tot anul. Ea te poate feri de răutăţi, boli, pagube şi nedreptăţi.

Cine au fost Sfinţii Petru şi Pavel

Sărbătoarea de astăzi are data fixă, adică 29 iunie. Începutul şi durata postului însă variază de la an la an, în funcţie de Sfintele Paşti. Cert este că Postul Sf. Petru şi Pavel începe mereu după Rusalii, în lunea de după Duminica Tuturor Sfinţilor. Pentru satul românesc, ziua de astăzi presupune miezul verii agrare ori data la care poate începe secerişul. Despre aceşti doi apostoli se spune că au contribuit cel mai mult la răspândirea creştinismului în lume.

Aceşti doi mari apostoli sunt consideraţi patronii spirituali ai penitenciarelor întrucât şi ei, la rândul lor, au fost închişi, pe motiv că au mărturisit Cuvântul Fiului Lui Dumnezeu. Sunt, cu alte cuvinte, prin ei înşişi, ocrotitorii celor care au greşit faţă de societate şi faţă de Dumnezeu şi care, drept pedeapsă, au fost închişi în puşcării. Dacă Sf. Petru a fost cel care s-a lepădat de Hristos, Sf. Pavel i-a prigonit pe creştini.

În iconografie, Sf. Petru e reprezentat bătrân şi cu barba rotundă, iar Sf. Pavel fără păr pe cap şi cu barba cenuşie. Astăzi se citește și un acatist.

Sf. Apostol Petru – Ce se știe despre el

Sfântul Apostol Petru, frate cu Sf. Andrei, ocrotitorul României, s-a născut în Betsaida Galileei, sub numele iudaic Simon. După botezul săvârşit de Iisus Hristos a fost numit Chifa, care înseamnă piatră în limba aramaică. La origine era pescar. După pescuirea minunată de pe lacul Ghenizaret însă va deveni “pescar de oameni”, adică îi va atrage pe aceştia la creştinism.

Petru îşi mărturiseşte dumnezeirea lui Hristos în Cezareea lui Filip:

„Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Cel viu”, atunci când Mântuitorul i-a întrebat pe ucenici cine crede că este El. Pentru asta, Hristos îl laudă, spunând:

„Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-a descoperit ţie aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Şi eu îţi spun ţie, ca tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui pe dânsa. Şi-ţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16, 13-19).s

Tot Sf. Petru este cel care se leapădă de Hristos, de trei ori, când Acesta e prins şi răstignit. Şi tot el e cel care ia cuvântul în adunarea mucenicilor, când e ales ca apostol Matia, în locul lui Iuda. După Înviere însă primeşte iertare, iar datorită pocăinţei sale, se învredniceşte de aşa o putere dumnezeiască, încât oamenii bolnavi se vindecau chiar şi când doar se aşezau la umbra lui.

Sf. Petru a propovăduit Cuvântul Lui Dumnezeu în Ierusalim, Samaria, Iudeea, Asia Mică şi chiar şi în Babilon. În ultima parte a vieţii a ajuns la Roma, unde a şi murit din ordinul împăratului Nero, în anul 67. La cerere, a fost răstignit cu capul în jos şi înmormântat în dealul Vatican.

Conform Sfintei Scripturi, când Petru a început să propovăduiască, era căsătorit, dar detalii despre soţie nu există decât că îl însoţea în călătoriile lui misionare (fapt menţionat în textul de la Corinteni 9, 5).

Sf. Apostol Pavel – Cine a fost și cu ce s-a ocupat

Sf. Apostol Pavel provenea din neamul evreiesc Veniamin, din zona Tarsul Ciliciei, născut sub numele de Saul, în jurul anului 7. Iniţial, el a luptat împotriva creştinilor şi chiar a fost martor la uciderea arhidiaconului Ştefan, păzind hainele celor care îl loveau cu pietre. Odată însă, pe calea Damascului, Iisus Hristos i S-a arătat şi, copleşit de cele văzute, s-a convertit la creştinism, primind botezul de la Anania, episcopul Damascului. De fapt, el plecase spre Damasc pentru a-i aresta pe creştini şi pentru a-i duce la Ierusalim, la judecată, fiind un aprig apărător al legii mozaice. Nu L-a întâlnit niciodată pe Mântuitor în timpul activităţii pământeşti. A avut 3 călătorii misionare şi a scris 14 epistole, acestea regăsindu-se în Sfânta Scriptură. A murit în aceeaşi zi cu Sf. Petru, dar decapitat, întrucât era cetăţean roman.

De ce ajunge Sf. Pavel să vorbească despre Biserica Lui Hristos ca fiind un trup, al cărui cap este El? Întrucât se spune că Pavel lovea în creştini, dar suferea Hristos. Lovea în trup şi strigă capul acestuia – Hristos.

A fost prins de iudei în anul 58, în Ierusalim şi închis timp de doi ani în Cezareea Palestinei. Întrucât avea cetăţenie romană, a fost dus la Roma, ca să fie judecat de împărat. Acolo a stat încă doi ani într-o casă închiriată şi păzit de un ostaş roman. În anul 63 a fost eliberat, dar în anul 67 ucis prin decapitare, la ordinul împăratului Nero.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – asemănări şi deosebiri

Iată ce asemănări şi deosebiri sunt între aceşti doi sfinţi:

  • Sf. Petru L-a cunoscut pe Iisus Hristos, dar Sf. Pavel nu;
  • Sf. Petru era căsătorit, dar Pavel nu;
  • Sf. Pavel provenea din oameni de înaltă cultură, în timp ce Sf. Petru era un simplu pescar;
  • Sf. Pavel a luptat pentru neimpunerea prescripţiilor mozaice creştinilor. Pe de altă parte, Sf. Petru oscila între compania creştinilor proveniţi din păgâni şi întronarea ritualismului mozaic, când era printre creştini proveniţi dintre iudei.

Rugăciune pentru Sfinţii Petru şi Pavel

Înainte de a citi rugăciunea, aprinde o candelă sau o lumânare. Ideal este să o spui dimineaţa, înainte de a fi mâncat, dar după ce ai luat anafură şi aghiasmă. Iată rugăciunea:

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe ține, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatră de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe ține, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.

Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slavă cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru că ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin. Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru că toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin.”, este rugăciunea către Sfinții Petru și Pavel.

Amin!”

Iată ce spune părintele Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni, despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel:

Adauga un comentariu