Stiri si curiozitati

Cei mai puternici psalmi pentru sănătate și liniște sufletească. Ce rugăciuni să rostești pentru împlinirea dorințelor și spor în toate

Publicat: 19 aug. 2022
cei mai puternici psalmi
Cei mai puternici psalmi se rostesc la vreme de necaz și durere trupească sau sufletească.

Este bine să citim cât mai des cu putință cei mai puternici psalmi pentru sănătate și liniște sufletească. Aceștia au o putere vindecătoare deosebită și sunt făcători de minuni. Psalmii se spun după o rânduială anume, cu multă smerenie și cu mintea eliberată de gânduri negre. Iată ce rugăciuni să rostești pentru împlinirea dorințelor și spor în toate.

Cei mai puternici psalmi pentru sănătate și îndepărtarea relelor

La vreme de necaz, deznădejde și suferință trupească sau sufletească este bine să citim cei mai puternici psalmi. Aceștia sunt de grabnic ajutor și au o putere tămăduitoare deosebită. Psalmii se rostesc la diferite trebuințe pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești, de sănătate și de spor în casă.

De exemplu, la vreme de boală, disperare și teamă putem citi psalmii însănătoșirii, Psalmul 22 sau Psalmul 102.

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.

3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.

4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.

5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.

6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile. (Psalmul 22)

Atunci când ne simțim împovărați de păcate și de gânduri negre putem citi psalmii penitenței și pocăinței. De pildă, Psalmul 50 se rostește în fiecare seară pentru îndepărtarea relelor și eliberarea de sub povara ispitelor și a păcatelor.

,,Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.”

De grabnic ajutor este și Psalmul 45. Acesta se rostește la vreme de grea tulburare interioară și de durere sufletească. Pentru a scăpa de deznădejde și a ne păstra credința statornică în fața ispitelor lumești putem citi Psalmul 31, tămăduitor și făcător de minuni.

Pe lângă cei mai puternici psalmi, este bine să rostim zilnic o rugăciune cu efect imediat. Această rugă îl ajută pe credincios să treacă mai ușor peste problemele cu care se confruntă și să aibă parte de ocrotirea divină.

Mai mult, este bine să citim cât mai des cu putință și Acatistul Tuturor Sfinților pentru spor în toate și armonie în familie.

Ce rugăciuni să rostești pentru îndeplinirea tuturor dorințelor

Este binecunoscut faptul că rugăciunea este o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea. Rostirea unei rugi în cele mai grele momente ale vieții îl ajută pe credincios să se vindece de toate durerile lumești, dar mai ales să nu își piardă credința și speranța.

Pentru a avea parte de liniște sufletească și ajutor divin putem rosti o rugăciune pentru sporul casei, liniște în familie și izbăvirea de păcate.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, gospodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osârdie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Cei mai puternici psalmi se rostesc la vreme de necaz și durere trupească sau sufletească. Psalmii sunt făcători de minuni și îl ajută pe credincios să scape de gândurile negre, să nu își piardă credința și să treacă mai ușor peste suferințele lumești.
Adauga un comentariu