WoW!

Cele mai puternice rugăciuni pentru sporul casei

Publicat: 28 sept. 2020
femeie care se roaga in biserica pentru sporul casei
Se poate citi inclusiv Psaltirea timp de 40 de zile, dar numai cu binecuvântarea preotului

În viaţa oricărui creştin există rugăciuni pentru diverse momente. Când ţi se fură ceva ori nu găseşti un lucru prin locuință, fetele bisericeşti recomandă să citeşti acatistul Sf. Mina. Iar dacă nu reuşeşti să faci un copil, din varii motive, se spune că e foarte bine dacă citeşti Acatistul Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată” sau o rugăciune adresată Sf. Ioachim şi Ana. Dar ce fel de rugăciuni se citesc pentru sporul casei?

Mulţi oameni se plâng că au numai pierderi şi că parcă nimic nu le merge aşa cum îşi dorescc. Nu reuşesc să-şi cumpere o locuinţă, banii pe care îi strâng lunar sunt cheltuiţi pe nimicuri, nu simt că înaintează cu planurile făcute. Mulţi preoţi le recomandă să citească rugăciuni pentru sporul casei. Despre cea de mai jos se zice că e cea mai puternică.

Există rugăciuni pe care le poți spune atunci când ai necazuri și lipsuri. Rugăciunea de mai jos este o rugăciune specială ce te va ajuta pentru sporul casei și prosperitate.

Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat.

Cel ce Te îmbraci cu lumină ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul că un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.

Se şuie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adapă-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va satură pământul.

Cel ce răsări iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor; că să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului; că să veselească faţă cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.

Satură-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc că să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-vă omul la lucrul său şi la lucrarea să până seară.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea această este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, că să se joace în ea.

Toate către Ţine aşteaptă că să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi. Dar întorcându-Ţi Tu faţă Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţă pământului.

Fie slavă Domnului în veac! Veseli-se-vă Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţă mea, cânta-voi Dunmezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, că să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Alte rugăciuni pentru sporul casei

Iată ce să mai citeşti ca să îţi meargă bine în casă şi să fii sănătos în continuare:

Iată și rugăciunea pentru binecuvântarea casei și sporul gospodăriei a Episcopului Macarie Drăgoi:

Adauga un comentariu