Software & Hardware

Cerintele minime pentru Windows 8

Publicat: 14 iul. 2011

Ve?ti bune pentru cei care a?teapt? cu ner?bdare viitorul sistem de operare al gigantului din Redmond. În cadrul conferin?ei Microsoft Partner Conference, oficialii companiei au vorbit ?i despre cerin?ele hardware pentru Windows 8.

A?adar, potrivit acestora, Windows 8 are acelea?i cerin?e de sistem sau chiar pu?in mai jos decât predecesorul s?u, Windows 7.

 

„Înc? de la Windows 7 am încercat s? men?inem cerin?ele de sistem ale calculatoarelor, îns? cu Windows 8 vom încerca s? le reducem”, preciza unul din oficialii Microsoft.

 

Cerin?ele minime, conform Windows 8 News, sunt:

 

  • Procesor la 1 GHz;
  • 1 GB RAM (pentru versiune de OS pe 32 de bi?i) sau 2 GB RAM (pentru versiunea pe 64 de bi?i);
  • 16 GB spa?iu liber pe HDD / SSD (32 bi?i) sau 20 GB (64 bi?i);
  • Plac? video cu suport DirectX 9 ?i drivere WDDM sau mai noi.

 

Cu ce vine nou Windows 8

 

  • Un nou Welcome Screen
  • Windows 8 va adopta o nou? interfa??. Interfa?a Ribbon a fost introdus? pentru prima oar? în Microsoft Office 2007, îns? se pare c? acum va fi utilizat? de c?tre aproape toate programele, inclusiv Windows Explorer
  • Reducerea timpului de instalare pân? la de dou? ori ?i jum?tate comparativ cu Windows 7. Acest lucru presupune o îmbun?t??ire evident? ?i a timpului pentru booting, închidere, etc.
  • Windows 8 va permite recunoa?terea facial? prin camer? Web sau prin Kinect.
  • Înfiin?area unui nou buton, ?i anume: Push button reset. Acesta va permite revenirea la starea fresh a sistemului de operare de dup? instalare, f?r? pierderea set?rilor personalizate sau a datelor utilizatorului.
  • posibilitatea de a porta spa?iul de lucru al Windows 8 pe un stick USB.

Data de lansare nu este cunoscut? pân? în prezent îns? conform zvonurilor este a?teptat? în cursul anului 2012.loading...

Adauga un comentariu