Eveniment-Social

Cinci experți din cadrul Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași au participat la cursul ”Inclusion and diversity – opportunity for a society inclusive”

Publicat: 25 nov. 2021
Cursul a vizat familiarizarea participanților cu cele mai noi practici, instrumente și metode

În perioada 15-19 noiembrie 2021, 5 profesori metodişti şi formatori ai Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi au participat în Islanda, Reykyavik la cursul de formare ”Inclusion and diversity – opportunity for a society inclusive”, desfășurat la Jafnréttishús Equality Center din Reykyavik, în cadrul Proiectului SEE “Democracy Start with you! – DEM is YOU!”.  Proiectul ,, Democracy Start with you,, se derulează prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA, este finanțat prin granturile SEE 2014-2021 și se derulează la Casa Corpului Didactic ,, Spiru Haret,, Iași în perioada 1 iulie 2021 -31 decembrie 2022. De asemenea, activitățile derulate au avut ca scop și ghidarea cursanților în vederea promovării și implementării acestor valorilor incluzive în cadrul școlilor, precum și în integrarea practicilor inovative în procesul de predare-învățare si de formare continuă a profesorilor.

Cursul a vizat familiarizarea participanților cu cele mai noi practici, instrumente și metode privind/referitoare la:

  • Principiile și abordările educației incluzive;
  • Identificarea barierelor de mediu și sociale în calea incluziunii;
  • Rolul familiei și al comunității în sprijinirea educației incluzive; 
  • Modalitățile de creare a unui mediu școlar incluziv;
  • Practici de educație incluzivă în sala de clasă.

Toate aceste activități au fost integrate și în cadrul vizitelor efectuate la școli de stat, școli private, vizită la Municipalitatea din Reykjavik, dar și prin workshop-urile care au avut loc pe parcursul cursului. 

Una din finalitățile proiectul este de a propune îmbunătățirea și achiziția de noi competențe în rândul a 10 formatori care să formeze, la rândul lor, cadrele didactice din județul Iași în vederea eficientizării procesului educativ prin crearea de școli incluzive în care toți actorii( copii, profesori, parinți dar și comunitatea locală) să fie implicați activ.





Adauga un comentariu