Eveniment-Social

Cinci mari colegii din Iași, într-o listă selectă la nivel național! Totul implică schimbări radicale la nivel de educație – GALERIE FOTO

Publicat: 22 apr. 2021
Cinci mari colegii din Iași într-o listă selectă la nivel național Totul implică schimbări radicale la nivel de educație - GALERIE FOTO
În lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică, care vor coordona la rândul lor între 4 și 6 unități de învățământ, se află și cinci mari colegii din Iași. Este vorba de Pedagogic "Vasile Lupu", Național "Costache Negruzzi", Național, "Mihai Eminescu" și Tehnic "Ioan C. Ștefănescu". Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, care prevede înființarea acestor baze, stipulează că ele vor funcționa cu "statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic"

Ministerul Educației și Cercetării a dezvoltat 100 de Baze de Practică Pedagogică! Astfel, cinci mari colegii din Iași se află în această listă, la nivel național. Este vorba de Pedagogic „Vasile Lupu”, Național „Costache Negruzzi”, Național, „Mihai Eminescu” și Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, care prevede înființarea acestor baze, stipulează că ele vor funcționa cu „statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic”

Cinci mari colegii din Iași, într-o listă selectă la nivel național! Este vorba de cele 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), care vor coordona la rândul lor între 4 și 6 unități de învățământ. În aceasta se regăsesc unitățile de învățământ preuniversitar: Pedagogic „Vasile Lupu”, Național „Costache Negruzzi”, Național, „Mihai Eminescu” și Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, care prevede înființarea acestor baze, stipulează că ele vor funcționa cu „statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic”.

BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație

BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar. Bazele funcționează pe o durată cel puțin egală cu durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului PROF – Profesionalizarea carierei didactice. Școlile de aplicație coordonatoare pentru BPP sunt de fapt unitățile prevăzute și în ordinul de înființare a școlilor cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Caracteristicile unei școli de aplicație din Baza de Practică Pedagogică

Caracteristicile unei școli de aplicație din Baza de Practică Pedagogică sunt: au profil pedagogic; au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada: a) existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică; b) existența unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă; c) accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale; d) participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural.

Care sunt caracteristicile unei școli de aplicație din Baza de Practică Pedagogică

Bazele de Practică Pedagogică nu sunt doar aceste școli de aplicație, ci mai multe școli coordonate de această unitate. Ordinul prevede că numărul unităților de învățământ preuniversitar constituite într-o bază de practică pedagogică este minimum 4 și nu mai mare de 6. Consorțiul include obligatoriu următoarele tipuri de unități de învățământ preuniversitar: a) școala de aplicație coordonatoare – unitatea de învățământ liceal după care se va identifica și va fi denumită BPP; b) o unitate de învățământ care școlarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (școală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic; c) o unitate de învățământ care școlarizează pentru nivelurile primar și gimnazial; d) unitate de învățământ de tip vocațional.

Bazele care cuprind mai mult de 4 unități pot fi formate prin asocierea școlii de aplicație coordonatoare și cu unități de învățământ din mediul rural și/sau cu unități care au structuri pentru educație timpurie și/sau cu alte unități de învățământ de același tip (unități de învățământ liceal teoretic, vocațional, tehnologic), aflate în același județ sau în județe învecinate.
Adauga un comentariu