Local

Cinci posturi au fost scoase la concurs la Maternitatea „Cuza Vodă”

Publicat: 04 mart. 2022
Maternitatea Cuza Voda Iasi
Maternitatea „Cuza Vodă” angajează 4 asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

În luna martie, se organizează un concurs la Maternitatea „Cuza Vodă” pentru ocuparea a două posturi de asistent medical în specialitatea medicină generală/pediatrie. De asemenea, unitatea medicală angajează asistent medical debutant în specialitatea medicină generală/pediatrie, un asistent medical debutant în specialitatea laborator și un îngrijitor. Maternitatea „Cuza Vodă” angajează fără concurs, pe perioadă determinată, prin selecție de dosare și un referent compartimentul Aprovizionare.

Persoanele care doresc să candideze pentru funcția de asistent medical sau îngrijitor pot să-și depună dosarele până în data de 11 martie 2022, ora 10.00.

Concursul de ocupare a posturilor cuprinde o probă scrisă, care se va desfășura în data de 21 martie, ora 9.00, urmând ca, pe 25 martie, ora 9.00, candidații să se prezinte la proba scrisă. Rezultatul final al concursului va fi afișat pe 31 martie 2022.

o sectie de neonatologie
Maternitatea „Cuza Vodă” a scos la concurs un post de asistent medical debutant în specialitatea medicină generală/pediatrie, în cadrul secției neonatologie I

Se fac angajări, prin concurs, la Maternitatea Cuza Vodă”

o asistenta medicala, imbracata in compleu albastru, sta pe holul unui spital
Persoanele care doresc să se înscrie pentru concursul de asistent medical în specialitatea medicină generală/pediatrie trebuie să aibă 6 luni vechime în specialitate

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” organizează concurs, pentru a angaja, pe perioadă nedeterminată, 4 asistenți medicali și un îngrijitor.

Sunt scoase la concurs două posturi de asistenți medicali în specialitatea medicină generală/pediatrie, pentru Secția neonatologie I, un post de asistent medical debutant în specialitatea medicină generală/pediatrie, în cadrul secției neonatologie I, precum și un post de asistent medical debutant în specialitatea laborator, în cadrul Serviciului laborator anatomie patologică.

De asemenea, Maternitatea „Cuza Vodă” angajează și îngrijitor, cu normă întreagă, în cadrul Serviciului laborator anatomie patologică.

Pentru cele 4 posturi de asistenți medicali pot concura doar persoane cu studii postliceale/superioare, iar pentru postul de îngrijitor candidații trebuie să fi absolvit 12 clase.

Persoanele care doresc să se înscrie pentru concursul de asistent medical în specialitatea medicină generală/pediatrie trebuie să aibă 6 luni vechime în specialitate, iar pentru posturile de asistent medical debutant vechimea nu este necesară. Dosarul trebuie să conțină o cerere de înscriere, copia actului de identitate, copii după diplomele de studii, adeverință care să dovedească vechimea în muncă, pentru posturile care necesită acest lucru, cazier judiciar, adeverință medicală și CV.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 11 martie 2022, ora 12.30. Selecția dosarelor va avea loc în data de 14. 03. 2022, ora 10.00. Pe 21 martie, ora 9.00,  candidații vor susține proba scrisă, urmând ca pe 25 martie, ora 9.00, să susțină interviul. Rezultatul final al concursului va fi afișat pe 31 martie 2022.

 Maternitatea Cuza Voda Iasi
Persoanele care doresc să candideze pentru funcția de asistent medical sau îngrijitor pot depune dosarele până în data de 11 martie 2022, ora 10

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă” angajează referent la compartimentul Aprovizionare

cativa copii in cadrul sectiei de neonatologie a Maternitatii Cuza Voda
Rezultatul final al concursului va fi afișat pe 31 martie 2022

Unitatea medicală angajează fără concurs, pe perioadă determinată, prin selecție de dosare și un referent compartimentul Aprovizionare.

În acest caz, candidații trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor inginerești și 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Dosarele trebuie depuse până în data de 4 martie 2022 și trebuie să conțină: cerere de angajare, copie după actul de identitate, copii după documentele care să ateste nivelul studiilor și copii după acte care să ateste efectuarea unor specializări, copie diploma de bacalaureat, carnet de muncă/adeverință care să ateste vechimea în specialitate, cazier judiciar, adeverință medicală, potrivit căreia candidatul este apt pentru muncă, CV, scrisoare de intenție și o notă de informare privind protecția datelor cu carecter personal.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 7 martie 2022, până la ora 15.00, atât la sediul unității medicale, cât și pe pagina de internet a spitalului.

În luna noiembrie 2021, s-a organizat un alt concurs la Maternitatea Cuza Vodă, în urma căruia s-au ocupat 3 posturi de asistent medical debutant PL/S/Moașă, în cadrul secției de Neonatologie II. Atunci, la concurs s-au înscris 29 de persoane.
Adauga un comentariu