Jocuri

Civilization 5

Publicat: 10 iun. 2011

Fanii Civilization au reale motive de bucurie, pentru c? 2K Games a anun?at recent c? a cincea parte a popularului jpc de strategie TBS (turn-base strategy) va ap?rea în luna septembrie a acestui an.

Pentru cei mai pu?in familiariza?i cu acest joc, merit? s? men?ion?m c? seria Civilization se bazeaz? pe conducerea unei civiliza?ii preistorice spre victoria suprem?, prin atingerea unor obiective diverse precum dezvoltare economic?, cercetare, diploma?ie, politica ?i, nu în ultimul rând, lupte de natur? militar?.

Schimb?ri numeroase fa?? de Civilization IV

Pasiona?ii de istorie ?i nu numai se vor confrunta cu câteva nout??i importante în aceast? toamn?. Astfel, comparativ cu predecesorul Civilization IV, noul joc propune utilizarea unei h?r?i hexagonale ?i un nou concept de gestionare a “imperiului”, prin care un ora? se va putea ap?ra singur împotriva atacurilor adverse. De asemenea, produc?torii promit o trasare mai realist? a grani?elor dintre imperii ?i, oricât ar putea p?rea de banal, un nou concept pentru gestionarea drumurilor.

Gameplay

Juc?torul va avea la dispozi?ie nu mai pu?in de 18 civiliza?ii cu care s? înceap? campania de construire a imperiului mult-visat, printre acestea num?rându-se americanii, aztecii, egiptenii, germanii, otomanii, persanii sau romanii. Produc?torii promit c? liderii civiliza?iilor vor vorbi în limba nativ?, îns? r?mâne de v?zut cum s-au descurcat în privin?a limbilor cu adev?rat antice ?i, implicit, “moarte”.

Din punct de vedere al AI-ului, acesta va exista pe patru niveluri, ?i anume: Tactical, Operational, Strategic ?i Grand Strategic, iar liderii fiec?rei civiliza?ii vor avea tr?s?turi diferite în domenii cheie pentru dezvoltare precum strategie, dezvoltare economic?, cre?tere, preferin?e militare sau navale.

Probabil c? cea mai important? modificare de gameplay în noul Civilization 5 va fi gestionarea unit??ilor, iar acest lucru are o cauz? deja men?ionat?: renun?area la clasicele h?r?i p?tratice în favoarea celor hexagonale. De asemenea, valorea ?i importan?a unit??ilor va cre?te, prin simplul fapt c? dezvoltarea acestora v? necesita mai mult timp.

Pe de alt? parte, progresul tehnologic poate fi accelerat semnificativ dac? dou? na?iuni creeaz? o alian?? în acest sens, iar succesul poate urma trei c?i diferite, scopul final fiind extinderea posibilit??ilor de joc.

În privin?a construirii ora?elor nu exist? diferen?e majore fa?? de Civilization IV.Totu?i, 2K Games au implementat în Civilization 5 o nou? facilitate, ?i anume ora?ele-state. Acesta vor fi independente ?i, din cauza sl?biciunilor lor, nu vor ini?ia conflicte de natur? militar? cu alte civiliza?ii, dezvoltarea lor producându-se doar în perimetrul stabilit. Pe de alt? parte, orasele-state pot fi atacate ?i, implicit, cucerite, printre beneficii num?rându-se accesul complet la resursele orasului-stat.

 loading...

Adauga un comentariu