Local

CJSU Iași a aprobat scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, pentru perioada 28.09.2020- 02.10.2020

Publicat: 28 sept. 2020
Ce decizie a luat CJSU Iași în privința școlilor

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 28.09.2020;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași, realizată de Direcția de Sănătate Publică Iași; Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași și Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, pentru perioada 28.09.2020- 02.10.2020, conform anexei la prezenta hotărâre. Lista unităților poate fi consultată AICI!

          (2) Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 2 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și tuturor autorităților publice locale din județul Iași.

Unde se reiau și unde se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 28.09.2020  ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.7532/25.09.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față” și adresa si avizul nr.7563/28.09.2020, privind propunerea consiliului de administrație al școlii gimnaziale ”Alexandru cel Bun” Iași, care a solicitat revenirea la cursuri în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere adresele și avizul Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 2644/25.09.2020 și nr. 26753/28.09.2020;

Având în vedere prevederile art. 16, alin.1 și 3 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri, se dispune reluarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă la Scoala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” din municipiul Iași, clasa a IV-a B.

Art. 2 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

  1. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iaşi, structura Grădinița cu program normal nr. 26 – Grupa mare Bîncepând cu data de 24.09.2020 (ultimul caz confirmat)
  2. Școala Gimnazială „AL. I. Cuza”, Podu Iloaiei – Clasa pregătitoare C – începând cu data de 26.09.2020 (ultimul caz confirmat)

Art. 3 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de unitate, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

  1. Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” Miroslava, începând cu data de 23.09.2020 (ultimul caz confirmat)
  2. Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași – începând cu data de 25.09.2020 (ultimul caz confirmat)

Art. 4 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 5 Pentru situațiile prevăzute la articolele 2 și 3, Direcția de Sănătate Publică Iași are obligația de a efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în Ordinul  nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

Adauga un comentariu