Eveniment-Social

CJSU Iași, trage un semnal de alarmă privind incidența Covid-19 în municipiul Iași

Publicat: 28 sept. 2020
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, Prefectura Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a analizat în ședința de astăzi, 28 septembrie 2020, incidența cumulată a cazurilor pozitive Covid-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași. Pe baza datelor deținute a fost dispusă suspendarea activitatății cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor în comunele: Bârnova, Heleșteni, Holboca și Horlești.

De asemenea, a fost dispusă menținerea acestei măsuri, luate anterior, privind comuna Ciurea. Totodată, în toate aceste comune s-a dispus suspendarea activității operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, precum și interzicerea desfășurării spectacolelor, concertelor și evenimentelor culturale.

S-a reluat activitatea cu publicul în comunele ieșene Rediu și Tomești

În comunele Rediu și Tomești, unde rata cumulată a cazurilor pozitive Covid-19 a scăzut sub 1,5/1000 locuitori, s-a dispus reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară prepararea, comercializarea și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, a activității operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, precum și reluarea desfășurării spectacolelor, concertelor și evenimentelor culturale.

În privința municipiului Iași, (din analizele evoluției datelor) rezultă atingerea ratei de incidență de 1,5 la mia de locuitori, motiv pentru care atragem atenția că dacă va fi depășit acest prag, începând cu data de 05.10.2020, conform prevederilor legale, va fi necesară dispunerea acestor măsuri și în ceea ce privește această localitate, respectiv:

  • suspendarea activitatății cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
  • suspendarea activității operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
  • interzicerea desfășurării spectacolelor, concertelor și evenimentelor culturale.

Alte măsuri adoptate în ședința CJSU

  • reluarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” la nivel de clasă la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din municipiul Iași, clasa a IV-a B;
  • aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, pentru perioada 28.09.2020- 02.10.2020.
  • suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” la nivel de unitate, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:
    • Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” Miroslava, începând cu data de 23.09.2020 (ultimul caz confirmat);
    • Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu„ Iași – începând cu data de 25.09.2020 (ultimul caz confirmat).

Ce decizie a mai luat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 28.09.2020  ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Hotărârea de nr. 43/27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

Având în vedere Ordinul nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 782/2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din comunele Bârnova(1,54), Heleșteni (1,52), Holboca (1,73) și Horlești (3,58), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, se suspendă în perioada 29.09.2020-05.10.2020.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc și spectacolele și/sau concertele, evenimentele culturale din comuna Ciurea (2,35) rămân suspendate până la data de 05.10.2020, inclusiv.

(3) Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Art. 2 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din comunele Bârnova(1,54), Heleșteni (1,52), Holboca (1,73) și Horlești (3,58), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1,000 locuitori, se suspendă în perioada 29.09.2020-05.10.2020.

Art. 3 Spectacolele și/sau concertele, evenimentele culturale din Bârnova(1,54), Heleșteni (1,52), Holboca (1,73) și Horlești (3,58), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1,000 locuitori, sunt interzise în perioada 29.09.2020-05.10.2020.

          Art. 4 Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare Bârnova(1,54), Heleșteni (1,52), Holboca (1,73) și Horlești (3,58), Ciurea (2,35) este permisă doar pentru clienții cazați.

Art. 5 Începând cu data prezentei hotărâri, se reiau următoarele activități: activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc și spectacolele și/sau concertele, evenimentele culturale din comunele: Rediu (0,96) și Tomești (1,26)  unde incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile a scăzut sub 1,5/1,000 locuitori.

Art. 6 Respectarea aplicării măsurii prevăzute la articolele 1,2 și 3  din prezenta hotărâre se urmărește de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, Direcția de Sănătate Publică Iași, Direcţia Sanitar – Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi și Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iași.

Art. 7 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, autorităților publice locale menționate în prezenta hotărâre și către mass-media.

Adauga un comentariu