Local

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Publicat: 20 mai 2008
1

Potrivit codului muncii, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea salariatului nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical;
b) pe durata concediului pentru carantina;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata indeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
i) pe durata efectuarii concediului de odihna. Aceste prevederi nu sunt aplicabile in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.

In urmatoarele situatii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 zile;
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;
e) in cazul in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.
f) In cazul in care concedierea intervine pentru motivul enuntat la
lit.a) angajatorul emite decizia concedierii numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. In situatia in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele aratate la
lit.b)-d), angajatorul este obligat sa emita decizia de concediere in termen de 30 zile de la data constatarii cauzei concedierii. Decizia se emite in scris si trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. Foarte important de precizat este faptul ca in cazul in care concedierea se dispune pentru motive prevazute la
 lit.c) si d), angajatorul este obligat sa ii propuna salariatului un alt loc de munca vacant in unitate, compatibil cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.
Daca angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei directoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit.

Adauga un comentariu