Local

Concurență de peste 10 candidați pe loc la UAIC

Publicat: 21 iul. 2020
ALT=
Rezultate preliminarii la Admiterea 2020 la Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași

Concurență de peste 10 candidați pe loc la UAIC. Cea mai căutată specializare la admiterea din iulie organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este Kinetoterapie și motricitate specială, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, unde se înregistrează o concurență de 10,71 candidați pe un loc bugetat. În top-ul specializărilor cu cea mai mare căutare mai figurează Drept – 5.08 candidați pe un loc bugetat, Educație fizică și sportivă – cu 4,26 candidați pe un loc bugetat, Cibernetică, statistică și informatică economică – 4,12 candidați pe un loc bugetat, Psihologie și Informatică – 4,06 candidați pe un loc bugetat.

Facultățile UAIC la care se înregistrează cea mai mare concurență sunt Educație fizică și sport – 6,29 candidați pe un loc bugetat, Drept – 5,84 candidați pe un loc bugetat, Psihologie și Științe ale Educației – 4,56 candidați pe un loc bugetat și Informatică – 4,05 candidați pe un loc bugetat.

Concurență de peste 10 candidați pe loc la UAIC:  Înscrieri online

Sesiunea de admitere din iulie la UAIC a început luni, 13 iulie și se va încheia vineri, 24 iulie. Excepție fac candidații români de pretutindeni, pentru care s-a aprobat prelungirea perioadei de înscrieri până pe 30 iulie. Toate cele 15 facultăți ale UAIC fac înscrieri online, la adresa inscriere.uaic.ro (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx). În timp ce la facultățile de Drept, Informatică, Litere și Teologie Ortodoxă înscrierea se poate face exclusiv online, celelalte 11 facultăți oferă și posibilitatea depunerii dosarului fizic la sediu, în anumite condiții.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a scos la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 4035 de locuri la buget pentru studiile de licență și 2434 de locuri fără taxă pentru studiile universitare de master. De asemenea, sunt disponibile și 4927 de locuri cu taxă, 3288 pentru studii de licență și 1639 pentru studii de master. La admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar probele orale susțin online, prin intermediul platformelor audio-video.

Cum se va face admiterea

La majoritatea facultăților Universității, admiterea pentru studii de licență se face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat.

Admiterea la studii de master se face pe baza unei medii în care examenul de licență contează în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul, susținute online, are o pondere de 40%.

Informații complete despre admiterea 2020 la UAIC se pot consulta la adresa admitere.uaic.ro (https://admitere.uaic.ro/)

Oferta de admitere include 25 de specializări

Oferta de admitere pentru anul 2020 include 25 de specializări în limbi străine, patru la studii de licență și 21 la studii de master. Pentru aceste programe, candidații vor susține și un test de competență lingvistică, online, sau vor echivala certificate recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Oferta de studii pentru românii de pretutindeni cuprinde 869 de locuri fără taxă, dintre care 535 la studii de licență și 334 la studii de master. De asemenea, sunt scoase la concurs 72 de locuri cu taxă, 28 la studii de licență și 44 la studii de master. Candidații români de pretutindeni la studii de licență se pot înscrie doar online, la adresa inscriere.uaic.ro (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx) și pentru studii de master conform deciziilor adoptate la nivelul comisiilor de admitere din cadrul facultăților. Românii de pretutindeni din Republica Moldova au la dispoziție și înscrierea la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la extensiuni. Înscrierea se poate face la Consulatul României din Bălți și la sediul Universității de Educaţie Fizică şi Sport din Chișinău sau electronic, la adresa extensiune@uaic.ro.

Începând cu data de 7 aprilie 2020, candidații interesați de concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au avut posibilitatea de a se preînscrie online. Cei care au optat pentru această facilitate au putut primi recomandări din partea comisiei de admitere, asigurând timpul necesar corectării unor eventuale erori sau completării dosarului de concurs.

Informații complete despre admiterea 2020 la UAIC se pot consulta la adresa admitere.uaic.ro

Adauga un comentariu