Eveniment-Social

Concurs al anului 2021, la Iași, în învățământul preuniversitar! Sute de profesori participă, săptămâna aceasta, la testarea scrisă pentru posturi de directori în școli și licee

Publicat: 11 oct. 2021
Inspectoratul Școlar Județean Iași și profesor la catedră, în fața elevilor
Săptămâna aceasta, vineri, 15 octombrie 2021, sute de profesori ieșeni vor participa la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă

În învățământul preuniversitar din județul Iași, la finalul acestei săptămâni (vineri, 15 octombrie 2021, cu începere de la ora 10:00), sute de profesori ieșeni vor participa la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă. De precizat că evaluatorii vor fi prezenți la centrul de concurs la ora 11:30 și așteaptă într-o sală ca să fie chemați de către responsabilii de sală la corectare. La ora 12:00, cel târziu, se încheie cele 120 de minute pe care candidații le au la dispoziție pentru rezolvarea celor 50 de itemi

La finalul acestei săptămâni (vineri, 15 octombrie 2021, cu începere de la ora 10:00) și la Iași, sute de profesori ieșeni vor participa la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat lista finală cu dosarele înscrise, pe 30 septembrie 2021. Au fost depuse, în total, 387, dintre acestea 17 fiind invalidate. Între 15 noiembrie și 8 decembrie urmează proba de interviu. Pe 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale, iar între 20 și 22 decembrie – emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022). La Iași sunt vizate aproximativ 400 de posturi în condițiile în care sunt peste 200 de unități educaționale cu personalitate juridică.

Cum se face evaluarea probei scrise la concursul pentru posturi de director și director adjunct

De precizat că, la finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia. Comisiile evaluează obligatoriu testul standardizat în prezența candidatului și a doi martori aleși dintre candidații din sală și consemnează punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs fără a face însemnări sau notări pe acesta, respectiv pe lucrare.

Dacă răspunsul furnizat de candidat coincide cu răspunsul corect, se acordă punctajul maxim pentru itemul respectiv. În procesul de evaluare se acordă fie punctaj maxim pe item, fie zero puncte, fiind interzis să se acorde punctaj intermediar. Se acordă zero puncte pentru un item în următoarele situații: răspunsul furnizat de candidat nu este identic cu răspunsul corect; candidatul nu a marcat niciun răspuns corect; candidatul a marcat mai mult de un răspuns ca fiind corect. Se însumează toate punctajele acordate de un evaluator fiecărui item și rezultă punctajul total al testului. Punctajul total al textului se împarte la 10 și rezultă nota pe test.

Care sunt principalele condiții de participare la concursul de directori

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuiau să îndeplinească, cumulativ, condiții precum: a) – sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, b) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani, d) – au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră. De asemenea, pot ocupa o funcție de conducere în învățământ persoanele cărora nu li s-a interzis acest lucru prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu au fost sancționate disciplinar și nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

În Comisia de evaluare a candidaților pentru posturile de conducere în școli și licee vor fi reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai unității, dar și ai autorităților locale

Pe de altă parte, din Comisia de evaluare a candidaților pentru posturile de conducere în școlii și licee vor fi reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai unității, dar și ai autorităților locale. Ministrul Educației, prof. univ. dr. Mihai Sorin Cîmpeanu, a precizat că organizarea unui concurs național pentru directorii de școli va fi cu subiecte unice. În etapa a doua (după proba scrisă), cei care vor fi reușit să treacă un plafon de minimum nota 7 vor lua parte la proba de interviu. În completare, ministerul Educației arată că examenul pentru directori de școli și licee este organizat pe modelul celor naționale, cu subiecte relevante pentru orice candidat care dorește să-și asume managementul unei unități de învățământ.

Adauga un comentariu