Eveniment-Social

Concurs pentru atestarea administratorilor de bloc

Publicat: 18 iul. 2016

Municipalitatea ieseana a lansat o noua procedura privind obtinerea atestatelor pentru persoanele interesate sa devina administratori ai imobilelor. Examenul se va derula in data de 5 septembrie, termenul de depunere a dosarelor fiind 30 de zile de la anuntul primariei. Evaluarea cunostintelor solicitantilor consta în completarea unui test grila cu 24 de întrebari din legislatia în vigoare specifica asociatiilor de proprietari si a unui test ce consta intr-o lucrare practica privind repartizarea cheltuielilor, la care candidatul trebuie sa raspunda la minim 21 de întrebari.

Proba scrisa va avea loc în data de 5 septembrie 2016. Ora si locul desfasurarii probei vor fi comunicate la o data ulterioara, prin afisare, fara a depasi 5 zile de la data stabilita pentru examen. Termenul de afisare a rezultatelor obtinute la examenul scris este de maxim 10 zile de la sustinerea examenului. Candidatii declarati respinsi la proba scrisa pot depune contestatie la Registratura Primariei municipiului Iasi, în termen de 24 ore de la data afisarii rezultatelor, iar Comisia are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 2 zile de la data înregistrarii acesteia si de a comunica prin afisare rezultatele respective. Proba orala – interviul, se va sustine în maxim 10 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la contestatii, de candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa. Totul are la baza prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a Hotarârii de Guvern nr. 1588/2007 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, precum si a regulamentul de atestare si evaluare periodica a administratorilor de imobile”, au spus reprezentantii Primariei municipiului Iasi.loading...

Adauga un comentariu